logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ MEMURLAR AYRILDIKLARI KURUMA KARŞI GÖREV ALAMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 6Kamu görevinden ayrılanların, ayrılmadan önceki son 2 yılda yürüttükleri görevlerle ilgili konularda, ayrıldıkları kuruma karşı 3 yıl süre ile görev ve iş almaları, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmaları yasaklanmıştır.

İstifa, emeklilik, görev son verme gibi yollarla görevlerinden ayrılmış olan kamu görevlilerinin ayrıldıkları kuruma karşı iş ilişkisine girmelerinin yasaklanması hususu, 2531 saylı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”da düzenlenmiştir.

Hangi görevleri yapmış olanlar yasak kapsamına giriyor?

Görevden ayrılan kamu görevlilerinin, son 2 yılda yapmış oldukları görevlerle ilgili konularla sınırlı olmak üzere, ayrıldıkları kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak 3 yıl süreyle iş ilişkisi (görev ve iş almaları, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik) kurmaları yasaklanmıştır.

Örneğin; bir kurumda daha önce ihale konularında görev yaparken son 2 yıl personel işlerinde çalışan kişinin, kurumundan ayrıldıktan sonra eski kurumu tarafından yapılacak bir hizmet alımı ihalesine katılması mümkün olabilmektedir. Ancak, kurumundan ayrılmadan önceki son 2 yıl içerisinde ihale konularında çalışmış olanlar ise, eski kurumları tarafından yapılacak olan ihale niteliğindeki işlere 3 yıl süreyle katılamamaktadır.

Yasak kapsamındaki kamu görevlileri

Kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, fonlar, sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanan yerler dahil) aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapan her statüdeki (memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi, diğer kamu personeli) kamu çalışanı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağının kapsamına girmektedir.

Yasak süresi ne kadar?

Kamuda son 2 yılda yapılan görevlerle ilgili olarak, kamudan ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle eski kurumlarına karşı görev alma yasağı vardır. Ancak, özel kanunlarla bazı çalışanlar için farklı yasak süreler de getirilebiliyor.

Örneğin; bulunduğu kurumda ihale konularında çalışan bir personel  1 Ağustos 2017 tarihinde görevinden ayrılmış ve özel bir temizlik firması kurmuşsa, bu kişi ayrıldığı kurumun temizlik işleriyle ilgili konularda yapılacak hizmet alımı ve benzeri işlere ilişkin ihalelere katılabilmek için 1 Ağustos 2020 tarihine kadar beklemesi gerekir.

Öte yandan, bu kişi kurumunda daha önce ihale işlerinde çalışırken 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren personel biriminde disiplin işlerinde çalışmaya başlamışsa ve kurumdan ayrıldığı tarihe kadar yeniden ihale işlerinde çalışmamışsa,  kurumundan ayrıldığı tarihten hemen sonra ayrıldığı kurumun temizlik işleriyle ilgili konularda yapılacak hizmet alımı ve benzeri işlere ilişkin ihalelere katılabilir.

Yasağının uygulanmadığı haller

Ayrıldıkları kurumda son iki yılda yapmış oldukları görevlerle ilgili konularda, bu kurumlarla 3 yıl iş ilişkisine girme yasağı;

-Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silahaltına alındıktan sonra terhis edilen yedek subayların, terhislerinden sonra silahaltında bulundukları kuruma karşı yapacakları işler bakımından uygulanmaz.

-Muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subayların terhislerinden sonra yapacakları işlerden, kadrosunda hizmet gördükleri kıta, karargâh ve askeri kuruma ait işler dışındaki işler bakımından uygulanmaz.

-Uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabip, diş tabibi ve eczacıların kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetlerle ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla yapacakları işler bakımından uygulanmaz.

Yasağa uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılanların (istifa, emeklilik, görev son verme gibi), belli bir süre yapmaları yasaklanmış olan işleri yasağın kalkması için belirlenen süre dolmadan yaptıklarında, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hususuna 2531 saylı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”da yer verilmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.