logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN UYGULAMALARINDA MEMURLARIN BİLMESİ GEREKEN SÜRELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 7Memurlar hakkında yürütülen disiplin işlemlerinde, ilgili memurun ve disiplin amirlerinin uyması gereken bazı süre kuralları vardır.

Mevzuatta emredilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan, yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, işledikleri fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından çeşitli disiplin cezaları verilebilmekte, ancak disiplin işlemleri konusunda belirlenmiş olan sürelere uyulmadığı durumlarda; soruşturma açılamaması, ceza verilememesi, savunma ve itiraz hakkının kullanılamaması gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurlar hakkında geçerli olan disiplin uygulamalarına ilişkin olarak getirmiş olduğu süre kurallarından bazıları şöyle:

Soruşturmaya ilişkin süreler

**Memurun; uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren bir fiil veya hali işlediği öğrenildiğinde, öğrenme tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde memur hakkında disiplin soruşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra soruşturmaya başlanamaz ve başlansa bile bu soruşturmaya istinaden memura disiplin cezası verilemez.

**Memurun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren bir fiil veya hali işlediği öğrenildiğinde, öğrenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde memur hakkında disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra kovuşturmaya başlanamaz ve başlansa bile bu kovuşturmaya istinaden memura disiplin cezası verilemez.

Savunmaya ilişkin süreler

Memurun disipline aykırı fiil veya hali olduğunun değerlendirilmesi durumunda, savunması alınmadan memura disiplin cezası verilemez.

Savunma yapabilmesi için memura, memur hakkında cezayı verebilecek olan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu sürenin 7 günden az olması, memura savunma hakkı tanınmadığı anlamına gelirken, en az 7 gün olarak verilen süre içerisinde savunma yapmayan memur da savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezaya verilmesine ilişkin süreler

**Disiplin cezasını gerektiren bir fiil veya halden dolayı memur hakkında disiplin cezası verilebilmesi için, söz konusu fiil veya halin işlenmesinden itibaren iki yıl süre geçmemiş olması gerekir. Fiil veya halin işlenmesinden itibaren iki yıl içerisinde memur hakkında herhangi bir sebeple disiplin cezası verilmemiş olması durumunda, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar ve o fiil veya halden dolayı memur hakkında disiplin cezası verilemez.

**Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası gerektiren fiil ve hallerin varlığı durumunda, soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde disiplin amirleri tarafından memur hakkında gerekli disiplin cezasını verilir. Ancak, buradaki 15 günlük süre disiplin amirinin görevini yerine getirirken uyması gereken bir süre kuralı olması nedeniyle, bu sürenin geçmiş olmasının memur hakkında disiplin cezası verilmesini etkilemeyeceği değerlendirilmektedir. Görevini süresi içerisinde yapmayan amir hakkında ise ayrıca işlem yapılabilir.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren fiil ve hallerin varlığı durumunda, soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde soruşturma dosyasını amir yetkili disiplin kuruluna gönderir ve disiplin kurulu da soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde konuya ilişkin kararını verir. Ancak, buradaki 15 ve 30 günlük süreler disiplin amiri ve disiplin kurulunun görevini yerine getirirken uyması gereken bir süre kuralı olması nedeniyle, bu sürenin geçmiş olmasının memur hakkında disiplin cezası verilmesini etkilemeyeceği değerlendirilmektedir. Görevini süresi içerisinde yapmayan amir ve disiplin kurulu üyeleri hakkında ise ayrıca işlem yapılabilir.

Disiplin cezasına itiraz süreleri

-Hakkında uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası verilmiş olan memur, ceza kararının kendisine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu cezaya karşı ilgili disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 7 gün içinde itiraz etmeyen memurun verilen cezaya itiraz hakkı ortadan kalkar, ancak cezaya karşı idari yargıda dava açabilir.

-Hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olan memur, ceza kararının kendisine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu cezaya karşı ilgili ilgili yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 7 gün içinde itiraz etmeyen memurun verilen cezaya itiraz hakkı ortadan kalkar, ancak cezaya karşı idari yargıda dava açabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.