logo yeni

calisanlar2 copy

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI MEMURİYETİ NASIL ETKİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme 2İşlenen bir suç nedeniyle yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesinin, memur olmaya ve memur kalmaya etkisi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel teşkil eden suçların bazılarını sayma yoluyla, bazılarını ise verilen hapis cezasının süresine göre belirlemiştir.

Memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel suç ve cezalar

657 sayılı Kanun hükümlerine göre;

1-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar, memuriyete giremez ve memuriyette kalamaz.

Öte yandan, taksirli bir suç nedeniyle alınan hapis cezası, cezanın süresine bakılmaksızın, memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel olmaz.

2-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar, memuriyete giremez ve memuriyette kalamaz.

Öte yandan, sayma yoluyla belirtilen bu suçlar nedeniyle verilmiş olan hapis cezasının süresinin kısa olması veya bu suçlar nedeniyle verilmiş cezaların affa uğramış olması, memuriyete girmeyi ve memuriyette kalmayı sağlamaz.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması

Ceza Muhakemesi Kanununa göre; sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası şeklinde olması durumunda, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ise, kurulan hükmün sanık hakkında herhangi bir hukukî sonuç doğurmaması anlamına gelir.

Bu itibarla, işledikleri suçlardan dolayı yapılan yargılama neticesinde, mahkeme tarafından haklarında “hükmün açıklanmasının geriye bırakılması” kararı verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü de bulunmayacaktır. Hal böyle olunca, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildiği durumlarda; bu karara ilişkin suçun memuriyete engel bir suç olup olmadığına bakılmayacağı gibi, memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel bir durumun varlığından da söz edilemeyecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.