logo yeni

calisanlar2 copy

AÇIK ALANDA ÇALIŞMANIN MAAŞA ETKİSİ 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 11Açık çalışma mahallerinde görev yapan Devlet memurlarından bazılarına, bu yerlerdeki çalışmaları karşılığında ek tazminat ödeniyor.

Bu tazminatın Devlet memurlarından hangilerine ve ne miktarda ödeneceği hususu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar ve toplu sözleşmelerle belirleniyor.

Açık alan tazminatı ödenen memurlar

Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan Devlet memurlarından bazılarına, bu yerlerde çalıştıkları günler esas alınarak ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II Sayılı Cetvelde, memurlara ödenecek özel hizmet tazminatı oranları da belirlenirken, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlara bazı fiili çalışmalar karşılığında ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmesine de hükmedilmiştir.

Öte yandan, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla, 2020-2021 yıllarında bu tazminattan yararlanabileceklere ilişkin bazı değişiklikler de yapılmıştır.

Bu belirlemelere göre;

**Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için  ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

**Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Biyolog unvanlı kadrolarda görev yapanlardan, teknik personelle birlikte açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlara, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Kimyager unvanlı kadrolarda görev yapanlara açık alandaki çalışmalarından dolayı yapılan ödemeye ilişkin usul ve esaslara göre ek özel hizmet tazminatı ödenir.

Tazminatın günlük ve 3 aylık miktarı

Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik hizmetler sınıfı personeli ile biyolog kadro unvanlı personele, çalıştıkları her gün için belli bir oranda ek özel tazminatı ödeniyor. Günlük ödeme oranı belirlenmiş olan ek tazminatın, 3 aylık toplam tutarına ise sınırlama getirilmiştir.

“En yüksek devlet memuru aylığı”na uygulanan oranlara göre (ilgili personel hakkında geçerli olan oran) hesaplanan ile çarpımı ile hesaplanan açık alan tazminatı tutarından sadece damga vergisi kesintisi yapılmakta ve bu tazminat ödemesi görevin fiilen yerine getirilmesini takip eden üçer aylık dönem sonunda yapılmaktadır.

Öte yandan, ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınırken, tazminattan kimlerin yararlanacağı ise; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenmektedir.

1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının “%4 + Kasım ayı enflasyonuna göre %0,71” oranında artacağı bilgisinden hareketle, memurunyeri.com olarak açık alan tazminatı ödemesi konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. 

İlgili personel 

Tazminatın net miktarı

(2020 yılının ilk yarısında)

Günlük

3 ayda en çok

-Başmühendis, Başmimar, Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, müze araştırmacısı, sanat tarihçisi matematikçi, kimyager, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen unvanlı THS personeli

-Biyolog unvanlı SHS personeli

41 TL

820 TL

-Unvanları yukarıda sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenin mezunu THS personeli

27 TL

547 TL

-Diğer THS personeli

16 TL

328 TL

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.