logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURA FAZLA YAPILAN ÖDEMELER GERİ ALINIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 19Devlet memurlarına kurumları tarafından hata sonucu fazladan yapılan ödemelerden bazıları herhangi bir süre şartı aranmadan geri alınabilirken, bazıları ise ancak belli sürelerin geçmemiş olması halinde geri alınabilmektedir.

Personele hata sonucu yapılan fazla ödemelerin kurumlarca geri istenebilmesi durumu, hatalı ödemeye konu olaya göre farklılık göstermektedir.

Kurumlar hatalı fazla ödeme yaptıklarını fark ettiklerinde, fazladan yaptıkları ödemeyi ilgili personelden geri isterken; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı Kararı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 09.12.1997 tarih ve 64 Sıra Numaralı Genelgesi hükümleri çerçevesinde hareket etmektedirler.

Hatalı fazla özemelerin geri istenebileceği haller

Hata sonucu yapılan fazla ödemelerden bazıları, hiçbir süre şartına bağlı olmaksızın kurumlarca her zaman yasal faizi ile birlikte geri istenebiliyor.

**Hatalı ödeme memurun gerçek dışı beyanı veya hilesine dayanan bir işlemden kaynaklanmışsa, fazla yapılmış olan ödemeler hiçbir süre şartı olmaksızın kurumlarca her zaman yasal faizi ile birlikte geri istenebilir.

Örneğin; çocuğundan dolayı aile yardımı alan memur, çocuğu evlenmesine rağmen bu durumu kurumuna bildirmeyerek aile yardımı almaya devam etmiş ise, çocuğun evlenme tarihini takip eden aybaşından itibaren memura bu çocuk için ödenmiş olan aile yardımı tutarları geri alınır.

**Hatalı ödeme idarenin sakat bir işlemine dayalı olarak yapılmışsa, fazla yapılmış olan ödemeler hiçbir süre şartı olmaksızın kurumlarca her zaman yasal faizi ile birlikte geri istenebilir.

Örneğin; kurumun kadro unvanları arasında bulunmayan bir kadro unvanına atanmış olan kişiye, bu kadro unvanına istinaden yapılmış olan ödemeler geri alınır. Ancak, bu kişi başka bir kadroda görev yaparken olmayan bir kadroya atanmışsa, olmayan kadroya ait ödemeler ile önceki kadrosuna ait ödemeler arasındaki farkın geri alınması gerektiğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

**Hatalı ödeme memur tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde açık hata içeren bir işleminden kaynaklanmışsa, fazla yapılmış olan ödemeler hiçbir süre şartı olmaksızın kurumlarca her zaman yasal faizi ile birlikte geri istenebilir.

Örneğin; 5 gün süre ile geçici görevlendirilen memura 15 gün geçici görevlendirilmiş gibi gündelik ödenmişse, 10 gün için yapılan ödeme geri alınır.

Hatalı ödemenin geri istenemeyeceği haller

Kurumların ihmal ya da bilgi azlığından kaynaklı kusurlarına dayalı işlemler sonucu memurlara yapılmış olan fazla ödemelerin tamamı geri istenememektedir.

Bu hallerde, ancak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi içerisinde yapılmış olan fazla ödemeler geri istenebilmektedir. Hatalı ödemenin yapılmasından itibaren 60 gün geçmiş ise artık o ödeme geri istenememektedir.

Hatalı fazla ödemelerin belli bir süreden beri devam ediyor olduğu durumlarda ise bu ödemelerin sadece son 60 gün içerisinde yapılmış olanları geri istenebilmektedir.

Örneğin; memurun maaşının hatalı hesaplandığı ve bu hatanın memur tarafından bilinmesinin beklenemeyeceği durumlarda, yapılan fazla ödemenin sadece son 60 günde ödenen kısmı geri istenebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.