logo yeni

calisanlar2 copy

GÜNDELİK YERİNE TAZMİNAT ALAN MEMURLARA 2020’DE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas9Fiilen arazi üzerinde çalışan personelden bazılarına gündelik yerine tazminat ödenmekte ve arazi tazminatı da denilen bu ödemenin miktarı ise her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenmektedir.

TBMM gündeminde olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi eki (H) Cetvelinde, fiilen arazi üzerinde çalışanlara 2020 yılında ödenecek tazminat miktarları da yer alıyor.

Arazi tazminatı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, bu maddede belirtilen kamu görevlilerine; asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenmektedir.

Bu personel asıl görevinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirildiğinde ise kendisine tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmektedir.

Gündelik yerine tazminat alan personel

Fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer suyolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeline,

**Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personele,

**Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hâkimlerine,

**Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personele, (komisyonların memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere tazminat ödenmez, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir)

**Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personele

gündelik yerine arazi tazminatı ödenmektedir.

Gündelik yerine ödenen tazminatın günlük miktarı

Yukarıda sayılan personele, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Kadro derecesi 1-4 ise, halen günlük 15,80 TL ödeniyor. Bu miktar 2020 yılında 17,20 TL olacak.

**Kadro derecesi 5-15 ise, halen günlük 15,25 TL ödeniyor. Bu miktar 2020 yılında 16,60 TL olacak.

Bu tutarlar, memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara ilişkin uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline %50 artırımlı ödeniyor.

Öte yandan, personelin çalışmaları sebebiyle arazide, şantiyede veya gemilerde gecelemesi durumunda, ödenecek günlük tazminat miktarının yarısı ek olarak ayrıca ödeniyor.                

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.