logo yeni

calisanlar2 copy

2020 YILI HARCIRAH (GÜNDELİK) MİKTARLARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas82020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ekinde, kamu görevlilerinin gündelik (yolluk) miktarı ile arazi üzerinde çalışanlara ödenen tazminatın miktarının 2020 yılında ne kadar olacağı bilgileri de yer aldı.

Kanun Teklifi eki (H) Cetvelinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2020 yılında;

-Gündelik (yolluk) miktarları 2019 yılına göre “3,40 TL - 5,85 TL” aralığında artmış olacak.

-Arazi tazminatı miktarları ise 2019 yılına göre “1,35 TL – 1,40 TL” aralığında artmış olacak.

Öte yandan, 2019 yılı için harcırah miktarlarında artış yapılmamıştı.

2020 yılı için düşünülen “Yurt İçi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatı Miktarı” ile bu unsurların 2019 yılındaki tutarları şöyle:

YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI

Unvanlar/Ek Göstergeler

Gündelik   Miktarları (TL)

2018

2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları

67,40

73,25

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

61,50

66,85

Memur ve Hizmetlilerden; 

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

51,60

56,10

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

48,15

52,35

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45,20

49,15

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

39,85

43,35

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

38,75

42,15

Not:

-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, "56,10 TL" esas alınarak hesaplanacak.

-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınacak.

 

ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI

Arazi Üzerinde Çalışan Personel

Tazminat   Miktarları (TL)

           2018 

             2019 

Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

15,80

17,20

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

15,25

16,60

Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;

-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenecek.

-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.