logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLMESİ İÇİN HANGİ SÜRELER GEÇMEMİŞ OLMALI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 5Disipline aykırı fiil ve hallerinden dolayı Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmekle birlikte, disiplin cezası verilebilmesi için bazı sürelerin de geçmemiş olması gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin uygulamaları kapsamında “soruşturma zamanaşımı” ve “ceza verme zamanaşımı” süreleri de belirlemiştir. Ancak, belirlenen bu süreler geçtikten sonra memur hakkında soruşturmaya başlandığı ya da disiplin cezası verildiği durumlara da uygulamada rastlanabilmektedir.

Soruşturma açılabilmesi için geçmemiş olması gereken süre

Soruşturma açılabilmesi için belirlenmiş olan zamanaşımı süresi, işlendiği düşünülen fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezasına göre farklılık göstermektedir.

657 sayılı Kanundaki belirlemeye göre;

**Uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birinin verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekir.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir.

Memur hakkında soruşturmaya başlanması için belirlenmiş olan bu azami süreler geçtikten sonra disiplin soruşturmasına veya kovuşturulmasına başlanamaz.

Disiplin cezası verilebilmesi için geçmemiş olması gereken süre

İşlendiği düşünülen fiil ve hallerle ilgili olarak süresi içerisinde soruşturma veya kovuşturma yapılması halinde, bu soruşturma veya kovuşturmaya dayanılarak Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilebilmesi de belli bir süre şartına bağlanmıştır.

Kanundaki belirlemeye göre;

**Disiplin cezasını gerektiren bir fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra fiil veya halden dolayı memura disiplin cezası verilemez.

**Süresi içerisinde soruşturma veya kovuşturmaya başlanmış olsa bile, disiplin cezasını gerektiren fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra o fiil veya halden dolayı memura disiplin cezası verilemez.

**Disiplin cezası verilebilmesi için öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile, soruşturma veya kovuşturmaya başlama için gerekli süre geçtikten sonra başlanan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya dayanılarak memura disiplin cezası verilemez.

**Soruşturma ya da ceza verme bakımından zamanaşımına uğramış olan bir fiil veya halden dolayı, memur hakkında başka bir disiplin cezası da verilemez.

Disiplin uygulamalarındaki diğer süreler geçmiş olması

Devlet memurlarına ilişkin disiplin uygulamalarında, soruşturma ve ceza zamanaşımı süreleri dışında başka bazı süreler de vardır. Ancak, aşağıda belirtilecek olan bu süreler, disiplin soruşturması ya da disiplin cezası verilmesi için belirlenen zamanaşımı sürelerine ilişkin olmayıp, idari işleyiş ile ilgili sürelerdir.

Mevzuattaki belirlemelere göre;

**Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Ancak, burada belirtilen 15 günlük sürenin geçmiş olması, verilecek cezayı etkilememektedir. Bu gecikme, disiplin amirinin görevini süresi içerisinde yerine getirmediği kapsamında değerlendirilmektedir.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının 15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna gönderilmesi ve disiplin kurulunun da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını vermesi gerekir.

Ancak, burada belirtilen sürelerin geçmiş olması,  yapılan soruşturmayı ve verilecek cezayı etkilememektedir. Bu sürelere uyulmamış olması, ilgili amir veya kurulların görevlerini süresi içerisinde yerine getirmedikleri kapsamında değerlendirilmektedir.

**Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının ilgili yüksek disiplin kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde bu kurul tarafından karar verilmesi gerekir.

Ancak, burada belirtilen sürelerin geçmiş olması, verilecek cezayı etkilememektedir. Bu süreye uyulmamış olması, ilgili kurulun görevini süresi içerisinde yerine getirmediği kapsamında değerlendirilmektedir.

Örnek yargı kararları

**Sahte diploma verilmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi hakkında.

**Soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi hakkında.

**Soruşturma zamanaşımı ve soruşturma onayında olmayan konular hakkında.

**Disiplin cezası verme süresi geçtikten sonra memura ceza verilmesi hakkında.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.