logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN BİR FİİLİ KASTEN İŞLEMİŞ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3Devlet memurlarının disipline aykırı bazı fiil ve hallerinin kasten işlenmiş olup olmaması, memur hakkında verilecek disiplin cezasını etkileyebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan hükümlere göre;

- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gösteren memura UYARMA cezası verileceği,

- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranan memura KINAMA cezası verileceği, 

- Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmayan, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmeyen, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumayan, bakımını yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası verileceği

hükme bağlanmıştır.

Ancak, memurun bir fiili kasıtlı olarak işleyip işlemediğinin nasıl anlaşılacağı ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Fiilin kasıtlı olarak işlenip ilenmediği

Konuyla ilgili bir davada Danıştay 12.Dairesi tarafından verilen kararda;

-Kasıt unsurunun varlığının kabulü için; isnat olunan eylemin fail tarafından bilerek ve istenilerek işlenilmiş olması ve ayrıca failin, eylemin sonuçlarını bilmesi (öngörmesi) ve istemesi gerektiği,

-Kasıt unsuru ortaya konulurken, olay öncesi, olay sırası ve olay sonrası davranışların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği,

-Kastın varlığının tespiti için; kişinin durumu (ortaya çıkan netice hakkında sorumluluk sahibi olup olmadığı, ortaya çıkan neticeyi bilebilecek durumda olup olmadığı, statüsü ve statüden kaynaklanan yükümlülükleri), olayın gelişimi (netice öncesi ve sonrası, neticenin devam ettiği süreç), davranış ve davranışın ortaya çıkış şekli (talimatla süreci yönlendirme, neticenin ortaya çıkmasına göz yumma, yapması gereken davranışları yapmama veya neticeyi ortaya çıkaran davranışta ısrar) ve ortaya çıkan neticenin (eylemin etkilerinin boyutu, neticenin ortadan kalkması için gayret gösterilip gösterilmediği, süreç içerisinde eylemin etkilerinin ağırlaşarak devam etmesi) birlikte değerlendirilmesi gerektiği

ifade edilmiştir.

Özetle, memurun disipline aykırı fiil veya hali “kasten” işlediğinin kabulü için; eylemin memur tarafından bilinerek ve istenerek işlenmiş olması ve ayrıca memurun eylemin sonuçlarını bilmesi (öngörmesi) ve istemesi gerektiğinden, disiplin amirlerinin bu yöndeki tespit ve değerlendirmeleri ortaya konulmalıdır.

Danıştay Kararı için tıklayınız ...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.