logo yeni

calisanlar2 copy

AYRILDIĞI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 6Kamuda görev yaptıkları kurumlarda son 2 yılda yürüttükleri görevlerle ilgili konularda, kamu görevlilerinin ayrıldıkları kurumlarına karşı 3 yıl süre ile görev ve iş almaları, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmaları yasaklanmış bulunmaktadır.

Görevinden istifa, emeklilik, görev son verme gibi yollarla ayrılmış olan kamu görevlilerinin yapamayacağı işlere ilişkin hususlar, 06/10/1981 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2531 saylı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”da düzenlenmiş olup, 2007 ve 2008 yıllarında da bu Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yasağın kapsamındakiler

Kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, fonlar, sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanan yerler dahil) aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapan her statüdeki (memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi, diğer kamu personeli) kamu çalışanı bu yasağın kapsamındadır.

Yasak kapsamındaki görevler

Grevden ayrılan kamu görevlilerinin, son iki yılda yapmış oldukları görevlerle ilgili konularla sınırlı olmak üzere, ayrıldıkları kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak 3 yıl süreyle iş ilişkisi (görev ve iş almaları, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik) kurmaması gerekir.

Örneğin; bir kurumda daha önce ihale konularında görev yaparken son 2 yıl personel işlerinde çalışan kişinin, kurumundan ayrıldıktan sonra eski kurumu tarafından yapılacak bir hizmet alımı ihalesine katılması mümkün olabilir. Ancak, kurumundan ayrılmadan önceki son 2 yıl içerisinde de ihale konularında çalışmış olması halinde, eski kurumu tarafından yapılacak olan ihale niteliğindeki işlere 3 yıl süreyle katılamaz.

Yasağın süresi

Son 2 yılda görev yapılan konulara ilişkin olarak, kurumdan ayrıldıktan sonra 3 yıllık yasak süresi vardır. Ancak, özel kanunlarla bazı çalışanlar için farklı yasak süreleri getirilmesi de mümkündür.

Örneğin; bulunduğu kurumda ihale konularında çalışan bir personel  15 Eylül 2016 tarihinde görevinden ayrılmış ve özel bir temizlik firması kurmuşsa, bu kişi ayrıldığı kurumun temizlik işleriyle ilgili konularda yapılacak hizmet alımı ve benzeri işlere ilişkin ihalelere katılabilmek için 15 Eylül 2019 tarihine kadar beklemesi gerekir.

Öte yandan, bu kişi kurumunda daha önce ihale işlerinde çalışırken 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren personel biriminde disiplin işlerinde çalışmaya başlamışsa ve kurumdan ayrıldığı tarihe kadar yeniden ihale işlerinde çalışmamışsa,  kurumundan ayrıldığı tarihten hemen sonra ayrıldığı kurumun temizlik işleriyle ilgili konularda yapılacak hizmet alımı ve benzeri işlere ilişkin ihalelere katılabilir.

Yasağının istisnaları

Ayrıldıkları kurumda son iki yılda yapmış oldukları görevlerle ilgili konularda, bu kurumlarla 3 yıl iş ilişkisine girme yasağının bazı istisnaları da vardır.

-Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silahaltına alındıktan sonra terhis edilen yedek subayların, terhislerinden sonra yapacakları işler yasak kapsamı dışındadır.

-Muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subayların terhislerinden sonra yapacakları işlerden, kadrosunda hizmet gördükleri kıta, karargâh ve askeri kuruma ait işler dışındaki işler yasak kapsamı dışındadır.

-Uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabip, diş tabibi ve eczacıların kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetlerle ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla yapacakları işler yasak kapsamı dışındadır.

Yasağa uymamanın cezası

Görevden ayrılanların (istifa, emeklilik, görev son verme gibi),  belli bir süre yapmaları yasaklanmış olan işleri, yasağın kalması için belirlenen süre dolmadan yapmaları durumunda, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması Kanunda hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.