logo yeni

calisanlar2 copy

AMİRİNİZİ ŞİKAYET ETMEK İSTEDİĞİNİZDE NE YAPMANIZ GEREKİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

imzaDevlet memurları, amirleri veya kurumları tarafından haklarında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı “şikâyet” hakkına sahiptirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara; amirleri veya kurumları tarafından kendileri hakkında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkı tanırken, bu haklarını usulüne uygun kullanmayan memurlar hakkında disiplin cezası verileceğine de hükmetmiştir.

Ayrıca, şikâyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” de düzenlenmiştir.

Öte yandan, şikâyet hakkını kullanan memur hakkında, yaptığı şikâyetten dolayı herhangi bir yaptırım uygulanmazken, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak şikayetini yapmayan veya şikayetiyle bir suç işleyen memur hakkında ise adli ve/veya idari işlemler yapılması söz konusu olabilmektedir.

Amirini şikayet etmek isteyen memur ne yapmalı?

Şikâyet hakkını kullanmak isteyen memurun, şikayet başvurusu yaparken uyması gereken hususlardan bazıları özetle şöyle:

-Şikayet başvurusunu, söz veya yazı ile en yakın amirinden (şikâyet edilen amirler atlanarak) başlayarak ve silsile yoluyla yapmalıdır.

-Şikayet başvurusunu yaparken, amirlerini (şikâyet edilen amirleri dışında) atlamamalıdır.  , 

-Şikâyet niteliğindeki hususlar, amirlere elektronik posta veya özel mesajlarla iletilmemelidir. 

-Yazılı olarak yapacağı şikayetlerde, Yönetmelikle belirlenmiş olan dilekçe örneğine uygun dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Dilekçe örneği için tıklayınız…

-Şikayet başvurusunu yaparken, idare veya üçüncü şahıslara yönelik suçlamalarda ve ispat edilemeyecek iddialarda bulunmamalıdır.

Şikayetin sözlü yapılması

Sözlü olarak şikayette bulunmak isteyen memurun ve/veya şikayette bulunulan amirin istemesi halinde, başvuru yapılan amir ile birlikte şikayet konusu tutanağa bağlanabilir. Şikayetin amir tarafından tutanağa bağlanmak istendiği durumlarda, memur tutanak düzenlemekten kaçınırsa, şikayet yapılmamış sayılır. Düzenlenen tutanakların birer nüshası memura ve şikayette bulunulan amire verilir.

Şikayet üzerine yapılan işlemler

Memurun şikayet başvurusu konusunda karar verme yetkisi, şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Bu nedenle, şikayet başvurusunu kabul eden ancak karar verme yetkisi olmayan amir, şikayeti silsile yoluyla ve kendi görüşlerini de ekleyerek bir üst amire 3 gün içinde iletir ve bu durum hakkında şikayet edene de bilgi verir.

Usulüne uygun yapılmış olan şikayet başvurusu, şikayet edilenin ilk disiplin amiri tarafından incelenerek karara bağlanır. Verilen karar, şikayet sahibine ve gerek görülmesi haşlinde şikayet edilene yazılı olarak bildirilir.

Şikayet başvurusunun incelenmesi ve karara bağlanarak başvuru sahibine tebliğ edilmesine ilişkin işlemler, şikayet başvurusunun karar verecek amire ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır.

Ayrıca, usulüne uygun yapılmış şikayet başvurusuna ilişkin görevini tam ve zamanında yerine getirmeyen amirler (sıralı amirler) hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir.

Şikayet üzerine verilen karara itiraz

Şikayet başvurusu üzerine yetkili amir tarafından verilen karara karşı, şikayet eden memur ve şikayet edilen memur tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde bir üst amire itiraz edilebilir.

Şikayetin usulsüz yapılması

657 sayılı Kanun ve “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen usullere uyulmadan şikayet başvurusunda bulunulduğunda;

**Şikayet başvurusu değerlendirmeye alınmayabilir, incelenmeyebilir ve şikayete ilişkin herhangi bir karar verilmeyebilir.

**Şikayet başvurusunda bulunan memura konuyla ilgili cevap verilmeyebilir.

**Usulsüz şikâyette bulunduğu gerekçesiyle memur halkında “uyarma” cezası verilebilir.

**Şikayet başvurusundaki iddia ve ifadelerin, isnat ve iftira niteliği taşıdığı iddiasıyla memur hakkında dava açılması Cumhuriyet savcılığından istenebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.