logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETTE ÜST ÖĞRENİM BİTİRENLERİN İNTİBAKI NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadroMemuriyet sırasında üst öğrenim tamamlayan Devlet memurları hakkında intibak işlemi yapılabilmektedir.

Üst öğrenimi tamamlayan memurlar hakkında intibak işlemi yapılmasına ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12-d maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; memuriyette iken üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

İntibakta emsal

Üst öğrenim nedeniyle memurun intibakı yapılırken, memurun emsali esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Memurun emsali ise; eğitime hiç ara vermeden aynı üst öğrenime başlayan ve normal süresinde eğitimini bitirerek memuriyete giren kişidir.

Yapılan intibak işlemi sonucunda memurun ulaşacağı derece ve kademe, emsali olan personelin o tarih itibariyle ulaşabileceği derece ve kademeyi geçememektedir.

Bu itibarla, intibak işlemi yapılırken, memurun alt ve üst öğrenimden mezun olduğu tarihler ile memuriyette geçen ve geçmiş sayılan hizmet süreleri ve varsa aldığı ilave derece/kademelerin bilinmesi gerekir.

Öte yandan, intibak işlemi yapılırken emsale göre belirlenecek olan derece/kademeye, memurun yasal düzenlemeler gereği almış olduğu ilave kademeler/dereceler de eklenir. Örneğin; memurlara ilave verilen 1 derece, 8 yıl disiplin cezası almama karşılığı verilen 1 kademe vb.

İntibakta askerlik süresi

Askerlik hizmetini yaptıktan sonra memuriyete girenlerin askerlik süreleri ile memuriyette iken aylıksız izinli sayılmak suretiyle askere gidenlerin askerlikte geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiyle ilgililerin kazanılmış hak aylık seviyelerinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Askerliğini yapmış olan memur hakkında, üst öğrenim bitirmesi nedeniyle intibak işlemi yapılırken; memurun bitirdiği üst öğrenimin giriş derece ve kademesine, memuriyette geçirdiği ve geçirmiş sayıldığı hizmet sürelerinin tamamı (askerliğini yapmış ise askerlik süresi de dahil) dikkate alınarak her yıl için bir kademe ve her üç yıl için bir derece (emsalinin ulaştığı seviyeyi geçmemek şartıyla)  ilave edilmektedir.

İntibak neticesinde memur için bulunacak seviye emsalinin ulaşmış olduğu seviyeyi aşamayacağından, askerlik hizmeti süresinin varlığı da emsali geçmeyi sağlamamaktadır. Bu nedenle, bazı memurlar, askerlik sürem değerlendirilmedi düşüncesi taşıyabilmektedir.

İntibakın ne zaman yapılması gerekir?

Üst öğrenimi bitirdiği için kurumuna müracaat ederek intibak yapılmasını isteyen memur hakkında intibak işlemi yapılmasının ilgili kurum için zorunluluk arz etmesi, bu işlemin geciktirilmeden ve hak kaybına sebep olmayacak şekilde yapılmasını gerektirmektedir.

Hal böyle iken, bazı kurumlarda çeşitli gerekçelerle memurların intibakının yapılmasının geciktirildiği veya hiç yapılmadığı durumlarla da karşılaşılabilmekte ve makul bir sürede intibak işlemi yapılmayan memurlar tarafından işlemi geciktiren kurumlara karşı dava da açılabilmektedir. Konuya ilişkin yargı kararı için tıklayınız… 

Üst öğrenim nedeniyle yapılacak intibak neticesinde aylık ve/veya kadro seviyesi değişecek olan memur hakkında intibak işleminin geç yapıldığı durumlarda, memur için hak kaybına sebep olunmaması için, işlemin ilgili kurum tarafından ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, intibak işlem tarihinin mezuniyet belgesinin kuruma ibraz tarihi olarak esas alınması ve geriye dönük ödemelerin de bu tarihi izleyen aybaşı esas alınarak yapılması gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.