logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYER MESLEK PERSONELİ BAŞKA KURUMLARA ATANABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Meclis Başkanlığına sunulan ve 20 maddeden oluşan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde kamu görevlilerini ilgilendiren bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Kariyer meslek personeli başka kurumlara atanabilecek

Kanun Teklifinin 17 nci maddesi ile, 375 sayılı KHK’ya geçici madde ekleniyor. Bu maddeye göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında; müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi, murakıp, maiyet memuru, meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru ile bu mesleklerde yardımcı/ stajyerler/aday olarak görev yapanlardan, çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülenler, aynı kurumdaki veya başka kurumlardaki; “uzman, müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer unvanları ile iş mevzuatına tabi uzman veya sözleşmeli uzman unvanlarına” naklen atanabilecek.
 • Naklen atanacak personelin hangi unvanlarda olacağı, atama yapılacak unvanlar, gerekmesi halinde atanmaya ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi gibi ilave şartlar,  çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek.
 • Merkez teşkilatı personeli sayılan kariyer personel merkez teşkilatlarına, taşra teşkilatı personeli sayılan kariyer personel ise taşra teşkilatına ait kariyer unvanlara atanacak.
 • Yapılacak atamalarda, kurum içinden atanacaklar hariç olmak üzere, personelin kurumunun muvafakati alınacak.
 • Naklen atanacak personelin, atanmayı isteyip istemediğine bakılmayacak.
 • Atamalara ilişkin işlemler, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanacak.
 • Naklen atananların, mevcut kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri süreler, atanacakları kadro veya pozisyonlarda geçmiş sayılacak. 
 • Naklen atananlardan, mali hakları hususunda 375 sayılı KHK’nın geçici 12 nci maddesi (bazı kurumlarda 15/01/2012 tarihinden önce görev yapanlar hakkındaki ücret uygulaması) veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.
 • Naklen atananlardan yardımcılık veya adaylık ya da stajyerlik döneminde bulunanların tez ve yeterlik süreçleri atandıkları kadro veya pozisyonun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Bunlardan talepte bulunanlara bir yıla kadar ilave süre verilebilecek.
 • Kanun yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan veya yeniden yapılandırılan kurumlar, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yetki verilmesi halinde, diğer kurumların kariyer meslek personeli arasından naklen atama yapabilecek. 
 • Merkez teşkilatı kariyer personeli olup, 703 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklara geçmiş olanlar, Kanun Teklifi çerçevesinde naklen atanmayacak. 

Kanun Teklifinin tam metni için tıklayınız …

NOT: Kanun Teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi aşamasında, söz konusu 17. madde Teklif metninden çıkarılmıştır. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.