logo yeni

calisanlar2 copy

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN NASIL YAPILACAĞI BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gecici gorevlendirmeBugün yürürlüğe giren 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla çıkarılan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" ile personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine göre;

Yapılan düzenleme, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanacak. (hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında uygulanmayacak)

Geçici görevlendirme iki şekilde olabilecek

Geçici görevlendirme; kurumların emrine ya da kurumların kadro veya pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabilecek.

**Kurumların emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde; görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak,  ayrıca bu şekilde görevlendirilecek personel kuramlarından aylıklı/ücretli izinli sayılmak suretiyle mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından almaya devam edecek.

**Kadro veya pozisyona yapılacak geçici görevlendirmelerde; personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) tüm şartları bir arada taşıması gerekecek, ayrıca bu şekilde görevlendirilecek personel geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacak. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam edecek. Personel, geçici görevlendirildiği kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalanacak.

Geçici görevlendirme bazı usullere tabi olacak

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuram tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilecek. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuram tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül edecek.

Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kurama gönderilecek ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilecek. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanacak.

Aynı usulle personelin geçici görevlendirme süresi uzatılabilecek.

Geçici görevlendirmelere ilişkin bazı ortak hükümler getirildi

**Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül edecek. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilecek.

**Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek.

**Kesintili ya da kesintisiz olarak toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati aranacak.

**Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar geçici görevlendirme yapılamayacak.

**Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecek.

**Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.

**Geçici görevlendirilen personelin özlük haklan devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak. (Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı olacak)

**Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilecek.

Geçici görevlendirmelerde göreve başlama sürelerinin nasıl olacağı da düzenlendi

**Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlayacak.

**Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

**Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

**Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Halen geçici görevlendirilmiş olanların durumu düzenlendi

3 Mayıs 2019 tarihinden önce 375 sayılı KHK’nın ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacak.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği metni için tıklayınız...

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.