logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETE ENGEL OLUŞTURAN İRTİKAP SUÇU NEDİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

isten atilmaDevlet memuru olarak görev yapanlar, irtikâp suçundan mahkûm olmaları durumunda, cezaları affedilmiş olsa bile Devlet memuriyetine devam edemezler ve memuriyete yeniden giremezler.

İrtikap suçunu işleyen kamu görevlilerine, bu suçun işlenmesine göz yuman denetim elemanlarına ve görevini ihmal ederek bu suçun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlilerine hapis cezası verileceği Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş; irtikap suçundan hüküm giyenlerin Devlet memuriyetinde kalamayacağı ve memuriyete giremeyeceği ise Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir.

İrtikâp suçu ve cezası

Görevinin sağladığı nüfuzu veya güveni kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan veya bu yolda vaatte bulunmaya bir kimseyi mecbur bırakan (icbar eden) kamu görevlisi irtikâp suçu işlemiş sayılır.

Haksız tutum ve davranışlarda bulunarak, haklı bir işinin gereği gibi ya da hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kişinin kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat sağlamasına sebep olan kamu görevlisi, irtikâp suçu faili sayılır. Bu şekilde irtikâp suçu işleyen kamu görevlisi, Türk Ceza Kanununa göre 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İrtikâp edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Öte yandan, görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla kendisine veya başkasına yarar sağlanmaya veya bu yolda vaatte bulunmaya kişiyi ikna eden kamu görevlisi de irtikâp suçu işlemiş sayılır. Bu şekilde irtikâp suçu işleyen kamu görevlisi, Türk Ceza Kanununa göre 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İrtikâp edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Ayrıca, kişinin hatasından yararlanarak, görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya kişiyi ikna eden kamu görevlisi de irtikâp suçu işlemiş sayılır. Bu şekilde irtikâp suçu işleyen kamu görevlisi, Türk Ceza Kanununa göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İrtikâp edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Bunların yanı sıra, denetimle yükümlü olan ve irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisi de işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. Denetim görevini ihmal ederek, irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisi, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İrtikâp suçu işleyen kamu görevlisinin durumu

İrtikâp suçundan dolayı hüküm giyenlerin kamu göreviyle ilişikleri kesilir. İrtikâp suçundan mahkûmiyet kamu görevinde kalmaya engel teşkil ettiğinden, verilen mahkûmiyetin süresine bakılmaksızın ilgili hakkında kamu görevine son verme işlemi yapılır.

Ancak, irtikap fiilinin işlendiği gerekçesiyle yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi, ilgili kişinin memuriyette kalmasına ve memuriyete girmesine engel teşkil etmez. 

Öte yandan;

-İrtikâp suçu işleyenlere verilen hapis cezasının süresi 1 yıldan az olsa bile, bu cezayı alanlar memuriyette kalamaz ve memuriyete giremez.

-İrtikâp suçu işlenmesinden dolayı verilen hapis cezası daha sonra affa uğramış olsa bile, bu cezayı alanlar memuriyette kalamaz ve memuriyete giremez.

-İrtikâp suçu işleyenlere verilen hapis cezasının infazından sonra memnu hakların iadesi kararı alınmış olunsa bile, bu cezayı alanlar memuriyette kalamaz ve memuriyete giremez.

-İrtikâp suçu işleyenlere verilen hapis cezası kararının Yargıtay’da temyiz incelenmesinde olması durumunda, ilgili kişinin memuriyette kalma ve memuriyete girme durumu, temyiz incelemesi neticesinde verilecek karara göre belirlenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.