logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI NE ZAMAN DAVA AÇILABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından Devlet memurları hakkında verilen disiplin cezalarına karşı, ilgili kurullara itirazda bulunulabileceği gibi, itiraz hakkı kullanılmadan veya itiraz sonucuna göre iptal davası da açılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, işledikleri bazı fiil ve hallerden dolayı memurlar hakkında, fiil ve hallerin niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş olan 5 disiplin cezasından biri verilebilmektedir.

Hangi disiplin cezasını kim verir?

Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, memurun ilgili disiplin amirleri tarafından verilir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı bulunduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Vali) tarafından verilir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası, atamaya yetkili amirin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından verilir.

Memur disiplin cezasına itirazı nereye yapar?

Devlet memurları, haklarında verilen;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, bağlı oldukları kurumun disiplin kuruluna,  

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı,  bağlı oldukları kurumun yüksek disiplin kuruluna

itirazda bulunulabilir. İtiraz edilecek disiplin kurulu, memur hakkında uygulanan cezaya (bir alt ceza veya tekerrür) göre değil, verilen asıl cezaya göre belirlenir.

Disiplin cezasına itiraz süresi ve itiraz edilmeme hali

Memur hakkında verilen bir disiplin cezasına itiraz etme süresi, disiplin cezası verildiğine ilişkin işlemin ilgili memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gündür. Bu süre, tebliğ tarihini izleyen gün birinci gün olmak üzere ve yedinci günün mesai bitimine kadardır. Yedinci günün hafta sonuna ya da resmi tatile rastlaması durumunda izleyen ilk iş günü itiraz için son gündür.

Disiplin cezasına 7 gün içinde itiraz edilmemesi veya itiraz üzerine red kararı verilmesi durumunda, disiplin cezası kesinleşir.

Disiplin cezasına karşı dava açma zamanı

-Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı, işlemin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal dava açılabilir.

-Süresi içerisinde (7 gün) itiraz edilmediği için kesinleşen disiplin cezalarına karşı, kesinleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal dava açılabilir.

-İtiraz üzerine ilgili disiplin kurulu tarafından verilen red kararına karşı, red kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal dava açılabilir.

-İtirazın ilgili disiplin kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, cezayı veren disiplin amiri kararını gözden geçirerek verilmiş olan cezayı ya hafifletir ya da tamamen kaldırır. Cezayı hafifletmesi durumunda, verilen yeni cezaya karşı itiraz ve dava açma yukarıdaki usullere göre olur.

Öte yandan, disiplin cezasına itiraz ediliş olmakla birlikte, ilgili disiplin kurulu tarafından henüz bir karar verilmeden disiplin cezasına karşı idari yargıda açılan iptal davaları, cezanın kesinleşmemiş olması gerekçesiyle reddedilmektedir. Örnek karar için tıklayınız….

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.