logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİKER(SH) MÜHENDİSLİK BİTİRİRSE ÖZLÜK HAKLARI NASIL DEĞİŞİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 13Devlet memurlarından bazıları, 2 yıl süreli mesleki yükseköğrenim mezunu olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki Tekniker unvanlı kadrolarda görev yapmaktadırlar.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı kadroda görev yapan Devlet memurları, Mühendislik fakültelerinin herhangi birinden mezun olduklarında, kadro unvanları değişmese bile özlük haklarında bazı değişiklikler olabilmektedir.

Tekniker(SH) Mühendislik fakültesi mezunu olduğunda derece/kademesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “36/A/12/d” maddesinde; “Memuriyette iken … üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmiştir.

Öte yandan, önlisans mezunu olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki Tekniker kadrosunda görev alanlar memuriyete 10/2’den başlamakta, Mühendislik fakültesi mezunları ise 8/1’den memuriyete başlamaktadılar.

Bu itibarla, SH Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı kadroda görev yapan bir memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması ve buna ilişkin belgeyi (diploma veya çıkış belgesi) kurumuna ibraz etmesi durumunda; hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle, Mühendislik mezuniyeti ve geçmiş çalışmaları ve emsalini geçememe durumu esas alınarak kazanılmış hak aylık derece/kademesi yeniden belirlenir. Ayrıca, kazanılmış hak aylık derecesindeki değişmeye bağlı olarak, bulunduğu Tekniker kadro derecesi de değişebilir.

Tekniker(SH) Mühendislik fakültesi mezunu olduğunda mali hakları

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın “4/e” maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere,… kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. … bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiş, 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde de; “… kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, … bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, …” ifadeleri yer almıştır.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması’, ‘kurumun görev alanıyla ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği…” ifadeleri yer almıştır.

Bu itibarla, SH Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı kadroda görev yapan bir memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması durumunda, hakkında yapılacak intibak neticesinde kadro/aylık derecesindeki değişikliğe bağlı olarak, Tekniker kadro unvanına ilişkin daha üst derecelerin gösterge, ek gösterge, ek ödeme ve özel hizmet tazminatına hak kazanması ve böylelikle aylık maaşının artması söz konusu olabilir.

Ancak bu memur, SH Tekniker kadrosunda olduğu müddetçe, Mühendis unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanamaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.