logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI MEMURLAR KENDİ KADROLARI DIŞINDAKİ BİR KADRONUN ZAM VE TAZMİNATINI ALABİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 9Maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen Devlet memurlarından bazıları,  bulundukları kadro unvanına ilişkin zam ve tazminatlar yerine başka bir kadro unvanına ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanabiliyor.

657 sayılı Kanuna göre aylık alanların maaş unsurları arasında yer alan zam ve tazminatlar; kurum, hizmet sınıfı, kadro unvanı, aylık/kadro derecesi, görev yeri ve eğitim durumu gibi hususlara göre zam puanı ve tazminat oranı şeklinde belirlenmiştir.

Öte yandan, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenim bitiren memurlar hakkında intibak işlemi yapılmakta ve bu işlem neticesinde ilgili memurun kadro/aylık seviyesi değişebilmekte, ancak üst öğrenim bitirilmesi ilgili memurun kadro unvanın da mutlaka değişeceği anlamına gelmemektedir.

Hal böyle iken, zam ve tazminat ödemelerinden yararlanan bazı memurlar üst öğrenim tamamladıklarında, bulundukları kadro unvanı değişmese bile, eğitim durumlarına ilişkin kadro unvanları için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanabilmektedirler.

Başka kadro unvanının zam ve tazminatından yararlanma imkanı tanıyan düzenlemeler

Konuya ilişkin olarak;

  • Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda (madde 4/e); kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceğinin ve bulundukları hizmet sınıflarındaki bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceğinin belirtildiği,
  • 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (bölüm E/3); kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceğinin belirtildiği,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen görüşlerde (örnek, BÜMKO tarafından verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş); teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerekeceğinin belirtildiği

görülmektedir.

Başka kadro unvanının zam ve tazminatından yararlanma

Başka kadro unvanının zam ve tazminatından yararlanmaya imkan tanıyan (yukarıda sözü edilen)  mevzuat ve görüşlerden, 657 sayılı Kanuna göre aylık alan Devlet memurlarından bazılarının kadro unvanlarında herhangi bir değişiklik olmadan başka bir kadro unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmelerinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, ilgili memurun;

  • Teknik Hizmetler Sınıfı veya Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapıyor olması,
  • Bulunduğu hizmet sınıfındaki herhangi başka bir kadroya atanmaya imkan veren türde bir üst öğrenim bitirmiş olması (bitirilen üst öğrenimin memurun kadro göreviyle ilgili olması veya kurumun görev alanıyla ilgili olması ya da mevcut mesleki öğreniminin devamı niteliğinde olması gerekmiyor),
  • Üst öğrenimin bitirdiğine dair belgeyi kurumuna iletmiş olması

halinde, mezuniyet belgesini kurumuna ibraz tarihini izleyen aybaşından itibaren ilgili üst öğrenimle kazandığı unvana ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanabilir.

Öte yandan, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri dışındaki hizmet sınıflarında olan memurlar üst öğrenim bitirdiklerinde, kadro unvanları değişmedikçe bulundukları kadro dışındaki bir kadro unvanının zam ve tazminatlardan yararlanmıyorlar.

Ayrıca, kadroları teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında olmakla birlikte, bulundukları hizmet sınıflarına ait bir kadroya atanmaya imkan vermeyen üst öğrenimi bitiren memurlar da, üst öğrenimlerinden dolayı başka kadro unvanlarına ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamazlar. (örnek, mühendislik fakültesinden mezun olan hemşire mühendisin zam ve tazminatından yararlanamaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.