logo yeni

calisanlar2 copy

2, 3 VE 4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cumhurbaskanligi2Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bazı değişiklikler yapıldı.

Değişikliklere ilişkin 29 ve 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bugün (5 Şubat 2019) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 SAYILI “ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

**Kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklarda, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak şartı da aranacak.

**Cumhurbaşkanı kararı ile atanacak kamu görevlileri arasından "Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri" ve “Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü” çıkarıldı.

**Cumhurbaşkanı kararı ile atananlar arasında yer alan "Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı" adı "Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı" olarak değiştirildi.

**"Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri" Cumhurbaşkanı kararı ile atanacak.

**Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak kamu görevlileri arasından "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları",  "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri" çıkarıldı.

**Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak kamu görevlileri arasında yer alan  "Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri" ibaresi "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu Üyeleri" şeklinde değiştirildi.

4 SAYILI “BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

**Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi kapsamında)

**Helal Akreditasyon Kurumunun görevlerinde değişiklik yapılarak, Türk Akreditasyon Kurumuna verilmiş olan görevler saklı tutuldu.

Helal Akreditasyon Kurulu başkan ve üyelerine, ayda en çok 3 toplantı için, toplantı başına 9000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında huzur hakkı ödenecek.

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmet birimleri arasına, “Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı” eklendi. Personel Dairesi Başkanlığının görevlerinde değişiklik yapıldı.

**Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılamayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından atanacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yönetim kurulunun, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurulması veya kurulu bulunan şirketlere ortak olunması ve bu şirketlerin devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına görüş bildirme görevi kaldırıldı.

**Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı konusunda değişiklik yapıldı. Genel müdürlükte özel bir meslek bilgisi ve ihtisası gerektiren işler işler dışındaki işlerde de sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. İstihdam edilebilecek sözleşmeli personel sayısına ilişkin kısıtlama da kaldırıldı.

**Spor Toto Teşkilat Başkanlığındaki başkan yardımcısı sayısı ikiye çıkarıldı. Yönetim kurulunun görevlerinde değişiklik yapıldı. Kurumda, vekalet ücretlerinin hukuk müşavirliği personeli arasında nasıl dağıtılacağı belirlendi.

**Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün amaç ve görevlerine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. Kurum merkez teşkilatında Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Kurumun, yurt dışı teşkilatı da olacak. Yurt dışında faaliyette bulunmak için şirket kurulabilecek.

**Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu gelirlerine ilişkin değişiklik yapıldı. Kurumda denetçi istihdamı yerine müfettiş istihdam edilecek.

**Türk Standardları Enstitüsünda, heyetler oluşturulabilecek. Kurum dışından bu heyetlerde görevlendirilen kamu görevlilerine ayda en çok dört defa olmak üzere toplantı başına 2000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında huzur hakkı ödenecek.

**Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yönetim kurulu üyelerine ayda en çok iki defa olmak üzere toplantı başına 9000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında huzur hakkı ödenecek.

**Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bazı hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi olacağına ilişkin hüküm kaldırıldı. Kurumun görevlerinde değişiklik yapıldı. Atom enerjisi kurumunda Atom Enerjisi uzman ve uzman yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş yardımcıları istihdam edilebilecek.

**Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları yerine müfettiş ve müfettiş yardımcıları istihdam edilecek.

**Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü gelirlerine ve personelinin sosyal güvenlik statüsüne ilişkin değişiklik yapıldı.

**Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde, Nadir Toprak Elementleri uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilebilecek.

**Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerinde değişiklik yapıldı. Kurumda 4 yeni daire başkanlığı ile teftiş kurulu başkanlığı oluşturuldu. Daire başkanlıklarının görevlerinde değişiklikler yapıldı. Kurumda denetçi yerine müfettiş istihdam edilecek. 

2 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ”NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

**4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde yapılan ve yukarıda belirtilen değişiklikler gereği, genel kadro usulü hakkındaki kararnamede de bazı unvan değişikliklerine gidildi.

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 1 adet daire başkanı ve 3 adet şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

**Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 1 adet daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

**Türkiye Atom Enerjisi Kurumu için 8 adet daire başkanı, 5 adet Atom Enerjisi Denetmeni ve 5 adet Atom Enerjisi Denetmen yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.