logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİK PERSONELİN HANGİLERİ NE KADAR EK TAZMİNAT ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik ressamDevlet memurlarından bazılarına, yararlanmakta oldukları tazminatlara ilave olarak “ek özel hizmet tazminatı” da ödenebiliyor.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanabilen Devlet memurları arasında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapanlar da yer alıyor.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapanlara; görev yaptıkları bölgeye, görev yaptıkları araziye göre, görev yaptıkları projeye göre ve lisansüstü eğitim görme durumlarına göre ek özel hizmet tazminatı ödenmesi söz konusu olabiliyor.

a-Görev yapılan bölgeden dolayı ek tazminat

Kalkınmada öncelikli yerlerdeki THS kapsamındaki kadrolara sürekli görevle atanan Devlet memurlarına, her ay aylıklarıyla birlikte, görev yerlerinin bulunduğu bölge için belirlenen oranda ek özel hizmet tazminatı da ödenir.

Görev yaptıkları bölgeden dolayı teknik personelin ek tazminatının aylık net miktarı  (2019 yılının ilk yarısında)

 Unvan/Eğitim

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

Başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı, şehir plancısı.

62 ₺

185 ₺

209 ₺

234 ₺

283 ₺

345 ₺

431 ₺

Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi,  teknik öğretmen

49 ₺

148 ₺

172 ₺

197 ₺

222 ₺

283 ₺

308 ₺

Diğer mesleki teknik yükseköğrenim mezunları

49 ₺

135 ₺

148 ₺

160 ₺

185 ₺

209 ₺

246 ₺

Diğer mesleki teknik öğrenim mezunları

37 ₺

99 ₺

111 ₺

123 ₺

135 ₺

160 ₺

185 ₺

b-Görev yapılan araziden dolayı ek tazminat

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan memurlardan; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (bu yerlerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için belli oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışma şartına bağlı olmayan bu ek özel hizmet tazminatı, 3 aylık dönemler sonunda ödeniyor.

Görev yaptıkları araziden dolayı teknik personelin ek tazminat miktarı (2019 yılının ilk yarısında)

Unvan/Eğitim

Açık alan tazminatının

Günlük net miktarı

3 aylık net miktarı (en çok)

*Başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen

37 ₺

 

739 ₺

 

Diğer mesleki teknik yükseköğrenim mezunları

25 ₺

 

493 ₺

Diğer mesleki teknik öğrenim mezunları

15 ₺

 

296 ₺

 

c-Görev yapılan projeden dolayı ek tazminat

Faaliyette olan ve ödeneği bulunan büyük yatırım projelerinden ilgili kurumlarca belirlenenlerde fiilen görev yapan Devlet memurlarından, kariyeri; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olup da bulunduğu unvanda 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceden aylık alanlara, bu projelerde görev yaptıkları süreler karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarını kazanmış olup (kadro unvanına bakılmaksızın) 1-4 üncü derecelerden aylık alan Devlet memurlarından, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen görev alanlara projelerde çalıştıkları süreler karşılığında;

-Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara, %30 oranında ek özel tazminat ödenir. 2018 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 307 TL’dir.

-Diğer görevlerde bulunanlara %20 oranında ek özel tazminat ödenir. 2018 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 205 TL’dir.

Kalkınmada öncelikli yörelerde ve açık alanda çalışma şartına bağlı olmayan bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde, ödeme yapılacak personel sayısı bakımından sınırlama getirilmiştir. (kurum kadrolarında bu ödemeden yararlanabilecek kariyere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10’una ödeme yapılabiliyor.)

Büyük yatırım projelerinde çalışan teknik personelden; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarını kazanmış olup 1-4 üncü derecelerden aylık alanlara ödenen ek tazminatın aylık net miktarı (2019 yılının ilk yarısında)

Bölge müdürü (belediyeler hariç), daire başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar

Diğer görevlerde bulunanlar

369 ₺

246 ₺

d-Yüksek lisans veya doktoradan dolayı ilave tazminat

Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki “Ekonomist” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, ekonomi alanında yüksek lisanslı olmaları durumunda, doktora veya yüksek lisanslı olma durumlarına göre, ekonomist kadrosu için geçerli olan özel hizmet tazminatı oranına ilave yapılmaktadır.

Böylelikle, “Ekonomist” kadrosunda görev yapanlardan ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olanların aylık net maşı, aynı kadroda olup da ekonomi alanında yüksek lisans yapmamış olan emsallerine göre (ilave derece/ kademeden kaynaklı fark hariç) 2019 yılının ikinci yarısında;

-Doktora derecesi bulunanlardan aylık seviyesi 1-4 derecelerde olanlar 985 ₺, diğer derecelerde olanlar ise 887 ₺ daha fazla maaş almaktadır.

-Yüksek lisans derecesi bulunanlardan aylık seviyesi 1-4 derecelerde olanlar 616 ₺, diğer derecelerde olanlar ise 529 ₺ daha fazla maaş almaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.