logo yeni

calisanlar2 copy

OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRME KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mudurMillî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerinin ikinci görev olarak verilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Okul müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde, girdikleri yazılı sınavda almış oldukları puan daha ağırlıklı olacak.

Yapılan değişikliklere göre:

1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek olanların gireceği yazılı sınav, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptırılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına da yaptırılabilecek.

2- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek olanların gireceği yazılı sınavın konu ve ağırlıkları yeniden belirlendi.

Yazı sınavda mevzuata ilişkin soruların ağırlığı %40’dan %10’a indirilirken, genel kültür ve genel yeteneğe ilişkin soruların ağırlığı ise artırıldı. Sınav konularından bazıları da değiştirildi

Yazılı sınava ilişkin konu ve ağırlıkları şöyle oldu:

-Genel kültür ve genel yetenek: %35.

-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

-Değerler eğitimi: %5.

-Eğitim ve öğretimde etik: %5.

-Eğitim bilimleri: %35.

-Mevzuat: %10 (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler)

3- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirileceklerin,  görevlendirmeye esas puanlarının hesaplanmasında; yazılı sınavın ağırlığı %60’tan %80’e çıkarken, sözlü sınavın ağırlığı ise %40’dan %20’ye düşürüldü.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdürlüğünce” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %5.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5.

d) Eğitim bilimleri: %35.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%60’ı” ibareleri “%80’i” olarak, “%40’ı” ibareleri ise “%20’si” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.