logo yeni

calisanlar2 copy

HİZMET SINIFI NEDENİYLE İLAVE İLERLEME YAPAN MEMURUN SINIFI DEĞİŞİRSE İLAVE İLERLEMESİNE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 7Görev aldıkları hizmet sınıfı nedeniyle, Devlet memurları; memuriyet dışı hizmetlerinden dolayı, eğitimlerinden dolayı ve görev unvanlarından dolayı ilave kademe/derece ilerlemesi yapabilmektedirler.

Hizmet sınıflarından dolayı ilave kademe/derece ilerlemesi yapmış olan memurlar başka bir hizmet sınıfına geçtiklerinde, eski hizmet sınıflarında yaptıkları ilave ilerlemeler bazı hallerde aynen devam ederken, bazı hallerde ise ilave ilerlemenin süresi kadar olmak üzere memurun normal ilerlemesi durmaktadır.

Hizmet sınıfı nedeniyle memurun ilave ilerleme (kademe/derece) yaptığı durumlar

Görev aldıkları hizmet sınıfına bağlı olarak bazı hallerde memurlara; memuriyet dışı hizmetlerinden, eğitimlerinden ve görev unvanlarından dolayı ilave kademe/derece verilebilmektedir.

a-Hizmet sınıfına bağlı olarak memuriyet dışı hizmetlerden dolayı  ilave ilerleme yapma hali

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında bulunan bir kadroda görev alan memurlar, memuriyet dışı hizmetlerinden teknik hizmetler niteliğindeki hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3/4’ü kadar ilave ilerleme (kademe/derece) yaparlar.

-Sağlık Hizmetleri Sınıfına kapsamında bulunan bir kadroda görev alan memurlar, memuriyet dışı geçen sağlık hizmetleri niteliğindeki hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3/4’ü kadar ilave ilerleme (kademe/derece) yaparlar.

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfına kapsamında bulunan bir kadroda görev alan memurlar, memuriyet dışında geçen avukatlık hizmetleri niteliğindeki hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3/4’ü kadar ilave ilerleme (kademe/derece) yaparlar.

b-Hizmet sınıfına bağlı olarak eğitim durumlarından dolayı  ilave ilerleme yapma hali

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki herhangi bir kadroda görev almaları halinde; jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunu, fen memuru, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunu ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyeri, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunu, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunları ilave 1 derece ilerlemesi yaparlar.

-Emniyet Hizmetler Sınıfı kapsamındaki herhangi bir kadroda görev almaları halinde; ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunları ilave 2 derece, lise ve dengi okul mezunları ilave 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunları ise ilave 1 derece ilerlemesi yaparlar.

c- Hizmet sınıfına bağlı olarak görev aldıkları unvan yönüyle ilave ilerleme yapma hali

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında “gümrük muhafaza memuru”, “gümrük muhafaza amiri”, “orman muhafaza memuru, “orman muhafaza başmemuru” kadro unvanlarına görev almaları halinde; ilkokul, ortaokul ve lise mezunları ilave 1 derece ilerlemesi yaparlar.

Sınıfı değişen memurun eski sınıfından dolayı yapmış olduğu ilave ilerlemelere ne olur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların görev yapmakta oldukları sınıftan başka bir sınıfa dahil kadrolara sınıf değiştirmek suretiyle geçebilmelerine imkan da tanımaktadır.

Ancak, bulunduğu hizmet sınıfından dolayı ilave kademe/derece ilerlemesi yapmış olan memur sınıf değiştirdiğinde, söz konusu ilave kademe/derece ilerlemesine ilişkin yapılacak işlem, ilave ilerlemenin hangi gerekçeyle yapıldığına bağlı olarak değişmektedir.

Konu ile ilgili olarak;

-657 sayılı Kanunda, “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” denilmiştir.

-Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda, bulundukları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sonucu memura verilen ilave kademe/derecelerin, maddede sözü edilen ‘Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış’ olma kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede konuyu değerlendirdiğimizde;

a- Memuriyet dışı hizmetlerinden dolayı eski hizmet sınıfında ilave ilerleme yapmış olan memur sınıf değiştirdiğinde, yapmış olduğu ilave ilerlemenin aynı şekilde devam edeceği (geri alınmayacağı ve ilerlemesinde durmaya neden olmayacağı),

b- Eğitim durumundan dolayı eski hizmet sınıfında ilave ilerleme yapmış olan memur sınıf değiştirdiğinde, yapmış olduğu ilave ilerlemelere denk gelecek süre kadar ilerlemesinin duracağı (normal kademe/derece ilerlemesini yapamayağı),

c- Görev unvanından dolayı eski hizmet sınıfında ilave ilerleme yapmış olan memur sınıf değiştirdiğinde, yapmış olduğu ilave ilerlemelere denk gelecek süre kadar ilerlemesinin duracağı (normal kademe/derece ilerlemesini yapamayağı)

sonucuna ulaşmaktayız.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.