logo yeni

KAMU ÇALIŞANLARININ KURS ÜCRETİNİN KURUMLARINCA KARŞILANAN KISMI ARTACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 9Kamu görevlilerinden bazılarının mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde katıldıkları yabancı dil kurslarına ödedikleri ücretin bir kısmını kurumları karşılıyor. Kurs ücretinin kurumlarca karşılanan kısmı 2018 yılı için artırılmamış ve 2017 yılındaki tutar kadar olmuştu.

Kimlerin yabancı dil kurs ücretinin ne kadarının kurumlarınca karşılanacağı hususu ilgili yılın bütçe kanunu ile belirlenmekte olduğundan, TBMM’de görüşülmesi devam eden 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde 2019 yılına ilişkin belirleme yer alıyor.

2019 yılına ilişkin belirlemelere göre, katıldıkları yabancı dil kursu ücretinin bir kısmı kurumları tarafından karşılanan kamu görevlilerine kurumlarınca yapılacak ödemenin miktarı artmayacak ve 2018 ile 2017 yıllarındaki miktarla aynı olacak.

Kimlerin yabancı dil kurs ücreti karşılanacak?

2019 yılında katılacakları yabancı dil kursu için ödeyecekleri ücretin bir kısmı kurumlarınca kendilerine geri ödenecek olan kamu görevlilerinden bazıları şunlar:

1- Kurumların üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatları gereği mesleğe özel yarışma sınavıyla (özel kanunlarla bu mesleklere atananlar ve iç denetçiler dahil) atanmış olanlardan, yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulundukları bakanın onayıyla uygun görülenlerin yabancı dil kurs ücretinin bir kısmı kurumlarınca karşılanacak.

Yabancı dil kursuna ödenen ücretin bir kısmının karşılanabilmesi için (TSK’nın yurtdışı kadrolarında görevlendirilenler ile lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenler hariç); kurslara normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde katılmış olmaları, devam edecekleri kursun yurt içinde yerli veya yabancı derneklerce/vakıflarca/kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş kurslardan veya üniversitelerin açtığı dil kurslarından olması gerekecek.

2- TSK’nın yurtdışı kadrolarında görevlendirilecek olanların yabancı dil kurs ücretinin bir kısmı kurumlarınca karşılanacak.

Bunların yabancı dil kurs ücretinin bir kısmının kurumlarınca karşılanabilmesi için, ilgili personelin göreceği kursun Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen yabancı dillere ilişkin olması ve 2019 yılında kursa gönderilmeleri uygun görülen 100 kişi arasında olmaları gerekecek.

3- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurtdışı kadrolarında görevlendirilecek olanların yabancı dil kurs ücretinin bir kısmı kurumlarınca karşılanacak.

Bunların yabancı dil kurs ücretinin bir kısmının kurumlarınca karşılanabilmesi için, ilgili personelin göreceği kursun İçişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı dillere ilişkin olması ve 2019 yılında kursa gönderilmeleri uygun görülen 20 kişi arasında olmaları gerekecek.

4- Uzmanlık programlarına ve mesleki eğitimlere devam için ön şart olarak yabancı dil kurslarına katılmaları gerekenlerin ders ücretlerinin bir kısmı kurumlarınca karşılanacak.

Kurs ücretinin yarısı kurumlarca karşılanabilecek

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifindeki belirlemeye göre, yukarıda sayılan kamu görevlilerine, 2019 yılında katılacakları yabancı dil kursları için ödeyecekleri ders ücretlerinin %50’si (gelir vergisi kesintisi yapılmadan) kurumları tarafından ve aylık 447 TL’yi geçmemek üzere karşılanacak.

Buna göre, Kanun Teklifinin ilgili hükmünün mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, yabancı dil kurs ücretinin kurumlarca karşılanacak kısmına ilişkin olarak 2019 yılı için belirlenen oran ve miktar, 2018 ve 2017 yılındaki belirlemelerle aynı olacak.

Öte yandan, kamu çalışanlarına en çok 9 aylık kurs ücretinin bir kısmı ödenecek olup, 9 aylık sürenin hesabına daha önceki yıllarda ödeme yapılan aylar da dahil edilecek.

Kurumların hizmet satın almak suretiyle açacakları yabancı dil kurslarından yararlanılması da yukarıda belirtilen esaslara tabi olacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.