logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASININ BİR DERECE HAFİF CEZA ŞEKLİNDE UYGULANMASINA NASIL VE KİM KARAR VERİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin2Devlet memurlarına, disiplin hükümlerine aykırı fiil veya hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine karşılık gelen disiplin cezası verilmekte, ancak verilen ceza ilgili memur hakkında bazı hallerde bir derece hafifletilerek uygulanmaktadır.

Memur hakkında verilen disiplin cezasının bir derece hafif ceza şeklinde uygulanabilmesi bazı hallerin varlığına bağlı olmakla birlikte, bu hallerin varlığı mutlaka bir alt ceza şeklinde uygulama yapılmasını da gerektirmemektedir. Öte yandan, bir derece hafif ceza şeklinde uygulama yapılması, memur hakkında verilmiş olan asıl cezayı değiştirmemektedir.

Alt ceza uygulanması

Memurlar hakkında verilebilecek disiplin cezaları, işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 5 grupta toplamıştır. Kanunda ayrıca, işlenen bir fiil veya halden dolayı memur hakkında verilmesi gereken disiplin cezasının, memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olmasına, ödül veya başarı belgesi almış olmasına göre bir derece hafif ceza şeklinde uygulanabileceğine hükmedilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili amir veya kurulun memur hakkında disiplin cezası verme yönündeki kararıyla birlikte, bu cezanın memur hakkında bir alt ceza şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bir değerlendirmenin de yapılması gerekmektedir. Bu yönde yapılacak değerlendirme ve neticesinde memur hakkında bir derece hafif olan disiplin cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda karar vermede takdir yetkisi ise cezayı veren disiplin amiri ya da ilgili disiplin kurulundadır.

Ancak, memur hakkında disiplin cezası veren amire/kurula tanınan takdir yetkisinin, hakkında alt ceza uygulamasına gidilmesi için gerekli şartları taşıyan memur için bir derece hafif ceza uygulamasına gidilmemesi şeklinde sonuç doğurmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir derece hafif disiplin cezası şeklinde uygulama yapılması için bulunması gereken koşullar

Disiplin cezası gerektiren bir fiil veya halden dolayı hakkında yapılan soruşturma neticesinde, yetkili disiplin amiri (ya da kurul) tarafından memur hakkında disiplin cezası verildiğinde, ilgili memurun;

-Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına,

-Başarı belgesi alıp almadığına,

-Ödül alıp almadığına

bakılarak değerlendirme yapılmak suretiyle, verilen cezanın memur hakkında bir derece alt disiplin cezası şeklinde uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

Ancak, memur hakkında bir derece hafif olan disiplin cezasının uygulamasına karar verilebilmesi için, memurun yukarıda sayılan üç şarta birlikte sahip olması gerekmez. Bu şartlardan herhangi birinin varlığı, memur hakkında alt ceza uygulamasına gidilmesi için yeterli sayılabilir.

Öte yandan, memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılacağı hususunda somut kriterler bulunmadığından, bu konudaki değerlendirme de disiplin cezasını veren amirin (veya kurulun) takdirinde kalmaktadır.

Alt ceza uygulaması kararını kimin vereceği

Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir ve kurullara ilişkin hususlar, 657 sayılı Kanun ve disiplin yönetmelikleriyle belirlenmiştir.

İşlediği bir fiil veya halden dolayı, yetkili disiplin amiri (ya da kurul) tarafından memur hakkında ceza verilmesine gerek görülmesi durumunda, aynı amir (veya kurul) ilgili memurun geçmiş hizmetlerini ve başarı durumunu da değerlendirmek suretiyle bir alt ceza şeklinde uygulama yapılmasına karar verebilir.

Öte yandan, alt ceza uygulamasına gidildiğinde, işlenen fiil sebebiyle memura verilen asıl ceza değişmemekte ve sadece “uygulama” bakımından bir alt ceza gündeme gelmektedir. Verilen ceza değişmediğinden dolayı, alt ceza uygulamasına ilişkin kararın da asıl cezayı veren amir/kurul tarafından verilmesi gerekmektedir.

Asıl cezayı verme yetkisi olmayan amirler tarafından bir alt ceza uygulamasına karar verildiği durumlara karşı açılan davalarda, mahkemeler; alt ceza uygulamasının ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı değerlendirmesinde bulunarak, asıl cezayı verme yetkisi olmayan disiplin amiri tarafından memur hakkında alt ceza uygulanmasına gidilmesinin hukuka uygun olmadığı yönünde kararlar verildiği de görülmektedir. Örnek karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.