logo yeni

calisanlar2 copy

GİH PERSONELİ İÇİN MEMURİYET DIŞI HİZMETLERİN YARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kursDevlet memurlarının memuriyet dışında geçirmiş oldukları hizmet süreleri; görev aldıkları hizmet sınıfına, kadro unvanına, eğitim durumuna ve hizmet süresine göre kendilerini farklı şekillerde etkileyebilmektedir.

Memuriyet hizmetinin tamamı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda geçen Devlet memurları da, varsa memuriyet dışı hizmetlerinden dolayı bazı yararlar görebilmektedirler.

Bu yazımızda, memuriyet hizmetinin tamamı GİH Sınıfı kapsamında geçen Devlet memurlarının memuriyet dışı hizmetlerinin memuriyet haklarına etkisinden söz edilecek olup, memuriyet dışı hizmetlerin emeklilik haklarına etkisine ise değinilmeyecektir.

Memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilmesi yönüyle

GİH Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanların;

**Askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı, memuriyette geçmiş sayılarak her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle memuriyet hizmetinde değerlendirilir.

**Özel işyerlerinde veya serbest olarak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışı bir statüde (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçirdikleri süreler, memuriyet hizmetinde değerlendirilmez.

Ancak, Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yapmış olanların, GİH Sınıfında gazetecilik mesleği ile ilgili görevlerde istihdam edilmeleri durumunda, memuriyet dışında fiilen gazeteci olarak geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/4’ü; özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde GİH Sınıfında görev alanların özel okullarda geçirdikleri sürenin (en çok 18 yılın) 2/3’ü memuriyette geçmiş sayılarak her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle memuriyet hizmetinde değerlendirilir.

Memuriyet dışı hizmetlerin kıdem yılına etkisi yönüyle

GİH Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanların memuriyet dışı hizmetlerinin memuriyette değerlendirilen kısımları (askerlik süresi ile bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), ilgililerin kıdem yılı hesabında da değerlendirilir.

Memuriyet dışı hizmetlerin yıllık izin süresi hesabına etkisi yönüyle

GİH Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanların yıllık izin süresinin 20 veya 30 gün olarak belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi ne;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi statülerde) geçirilen sürenin tamamı dahil edilir.

*Askerde geçen sürenin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak geçen süreler dahil edilmez. Ancak, memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilen kısımları (bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), ilgililerin yıllık izin süresi hesabına da dahil edilir.

Memuriyet dışı hizmetlerin aylıksız izin kullanmaya etkisi

5 yıl hizmet süresini tamamlayan memurlar,  memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin alabiliyor.

GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, aylıksız izin kullanımına esas 5 yıllık hizmet süresine;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi statülerde) geçirilen sürenin tamamı dahil edilir.

*Askerde geçen sürenin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak geçen süreler dahil edilmez. Ancak, memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilen kısımları (bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), ilgililerin yıllık izin süresi hesabına da dahil edilir.

Memuriyet dışı hizmetlerin görevde yükselmeye etkisi

Devlet memurlarının görevde yükselmesinde, toplam hizmet süreleri de önem taşıyabilmektedir.

Görevde yükselmede aranan toplam hizmet süresinin hesabına; kamu kurumlarında geçen memuriyet dışı hizmet sürelerinin (her statüde) tamamı ile yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dikkate alınır.

Memuriyet dışı hizmetlerin torba kadrolar ile üst düzey yönetici kadrolarına atanmaya etkisi

**Devlet memurlarından yükseköğrenim mezunu olanlar, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumların takdiri ile GİH Sınıfına dahil ilk dört dereceli kadrolara (torba kadrolara) atanabiliyor. Bu atamalarda, diğer bazı şartların yanı sıra belli bir hizmet süresi şartı da aranıyor.

Bu kapsamda atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre aranan, en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet sürelerinin hesabına;  kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirilen sürelerin tamamı, askerde geçirilen sürelerin tamamı ve yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dahil edilir.

**3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne göre;

Söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak şartı da aranmaktadır. Buna göre memuriyet dışında toplam 5 yıl hizmeti olanlar, diğer şartları taşıyor olmaları halinde üst kademe kamu yöneticisi kadrolarına atanabilir.

Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda  (kariyer meslekler hariç), hangi statüde olsun kamuda en az 5 yıl hizmet şartı da aranmaktadır. Kamudaki bu hizmet süresinin mutlaka memuriyette geçmiş olması gerekmiyor.

Ayrıca, İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklarda, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak şartı da aranmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.