logo yeni

BAKAN YARDIMCILARI HANGİ KONULARDA BAKANLIĞIN EN ÜST YÖNETİCİSİ SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilat 2Dün yayımlanan 2018/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, bakan yardımcılarını bazı konularda bakanlığın en üst yöneticisi olarak belirledi.

Genelgeyle, bakan yardımcıları kendilerine bağlı hizmet birimlerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yönüyle bakanlık en üst yöneticisi sayıldı.

Bakan yardımcılarının bakanlık en üst yöneticiliği hangi konuları kapsıyor?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi, bu Kanun kapsamında kimlerin üst yönetici sayılacağı ile üst yönetici sayılanların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarına yer vermiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre;

**Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

**Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

**Üst yöneticiler görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar.

**Üst yöneticiler, sorumluluklarının ereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

Bu çerçevede, bakan yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin; stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde, bakanlığın en üst yöneticisi sayılacak. Ancak, görevlerini yerine getirmesinde ilgili bakana karşı sorumlu olacak.

GENELGE

2018/5

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.