logo yeni

EMEKLİLİK HAKKININ KAYBI NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekliDevlet memurları, kendilerine özel kanunlarla tanınmış olan emeklilik hakkını bazı hallerde kaybedebiliyorlar.

Anayasamız “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” diyerek emeklilik hakkını güvence altına alırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.” hükmünün yanı sıra kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmüne yer vermiştir.

Bu çerçevede, Devlet memurlarının emeklilik hakları “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu” ve “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre, 1 Ekim 2008 öncesinde 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurları hakkında 5434 sayılı Kanun (ve mülga hükümleri); söz konusu tarihten sonra göreve başlayan memurlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emeklilik işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca bu düzenlemelerde, memurların emeklilik haklarının ortadan kalkacağı durumlara da yer almaktadır.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların emeklilik hakkı kaybının sebepleri

Emekli Sandığı iştirakçilerinin hangi hallerde emeklilik hakkını kaybedecekleri 5434 sayılı Kanunda (mülga 92 nci madde)  belirtilmiş ve ilgili madde, mülga olmasına rağmen 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine istinaden ilgililer hakkında hüküm ifade etmeyi sürdürmektedir.

Buna göre, Devlet memurlarına 5434 sayılı Kanun ile tanınan emeklilik hakları;

**Türk vatandaşlığından çıkarılma,

**Türk vatandaşlığını bırakma,

**Yabancı memleket uyruğuna girme (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç)

hallerinde kaybedilir.

Bu sebeplerin herhangi birinden dolayı emekliliğe ilişkin haklarını kaybedenler (almakta olduğu emekli aylığı kesilenler veya emekli aylığı bağlanma hakkını kaybedenler), emeklilik haklarının kaybına neden olan hallerin ortadan kalkması halinde, müracaatta bulunduklarında takip eden aybaşından itibaren bu haklarına yeniden kavuşurlar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olanların emeklilik hakkı kaybının sebepleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olanların hangi hallerde emeklilik hakkını kaybedecekleri 5510 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre, Devlet memurlarına 5510 sayılı Kanun ile tanınan emeklilik hakları, söz konusu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi ile sonlanmaktadır.

Öte yandan, hem 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ve hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda; istifa etme, disiplin cezası alma, görevden uzaklaştırılma, meslekten çıkarılma, göreve son verilme gibi haller, Devlet memurlarına tanınan emeklilik hakkının kaybına sebep olabilecek haller arasında sayılmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.