logo yeni

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA UYGULAMASI ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gecici gorevlendirmeKamu hizmetleri bakımından görevde kalmalarında sakınca olduğu ilgili amirleri tarafından değerlendirilen Devlet memurları geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabiliyor.

Memurların görevden uzaklaştırılması bazı süre kurallarına tabi olup, bu kurallar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Ancak, özel yasal düzenlemelerle bu sürelere çeşitli sınırlamalar da getirilebilmektedir.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin süre kuralları

İşten el çektirme olarak da bilinen görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığında, Devlet memurunun memuriyetle ilişiği kesilmemekte ve sadece memuriyete ilişkin bazı hakları geçici olarak askıya alınmış olmaktadır.

Görevden uzaklaştırılan memur hakkında soruşturmaya ne zaman (bu tedbir soruşturma öncesi alınmışsa) başlanması gerekeceği ile görevden uzaklaştırmanın en çok ne kadar süreceği 657 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Buna göre;

**Soruşturma öncesinde memurun görevden uzaklaştırılması halinde, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma başlanması gerekir.

**Disiplin soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, bu tedbir en çok 3 ay sürer ve bu süre uzatılmaz.

**Ceza soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, ilgili amir memurun durumunu her 2 ayda bir inceleyerek göreve dönüp dönmeyeceği konusunda karar (bu kararlar yazılı olarak ilgili memura da bildirilir) verir. Bu hallerde, ceza soruşturmasının işleyiş sürecine göre görevden uzakta kalınan süre değişebiliyor.

OHAL döneminde görevden uzaklaştırma süre kuralları farklı uygulandı

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz 2018 tarihine kadar devam eden OHAL süresince, milli güvenlik sebebiyle görevden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında farklı süre kuralları uygulandı.

OHAL uygulamaları kapsamında çıkarılan 669 sayılı KHK; 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında 10 gün içerisinde soruşturmaya başlama zorunluluğunu kaldırılmıştı.

Bu nedenle, OHAL kapsamında hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananların (haklarında kamu görevinden çıkarma kararı verilmediği durumlarda) görevlerine yeniden başlamaları, ilgili kurumların değerlendirmelerine göre farklı tarihlerde olabilirken, OHAL döneminde görevden uzaklaştırılmış olmakla birlikte halen hakkındaki tedbirin devam ettiği Devlet memurları da bulunabilmektedir.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde görevden uzaklaştırma süreleri farklı olacak

TBM tarafından kabul edilen 7145 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, görevden uzaklaştırmaya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan süre kurallarını önümüzdeki 3 yıl için farklı şekilde belirledi.

Kanunda düzenlemeye göre, terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar hakkında (düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl süreyle);

**10 gün içinde soruşturmaya başlanmasına ilişkin süre şartına uyulmayacak.

**Disiplin soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, bu tedbir en çok 1 yıl sürecek ve gerek görülmesi halinde 1 yıl daha uzatılabilecek.

**Adli soruşturma veya kovuşturma kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, ilgili amir tarafından memurun göreve dönüp dönmeyeceği konusunda 2 ayda bir değerlendirme yapılmayacak.

**Aynı sebeplerle OHAL döneminde hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri devam ediyor olan kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirilecek ve gerek görülmesi halinde görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına karar verilebilecek.  Hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına karar verilenler, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde görevden uzaklaştırma uygulamasına ilişkin süre kurallarına tabi olacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.