logo yeni

13 VE 14 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilat 2Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş düzenlemeleri kapsamında 13 ve 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çıktı.

Bugün (24 Temmuz 2018) Resmi Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı”; 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” kuruldu ve bu başkanlıkların teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

**Başkanlık; Strateji ve Bütçe Başkanı, iki başkan yardımcısı,  5 adet genel müdürlük, strateji geliştirme başkanlığı, hukuk müşavirliği, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği ve özel kalem müdürlüğünden oluşuyor.

**Başkanlık yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

**Başkanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların yanı sıra sözleşmeli yerli veya yabancı personel de çalıştırılabilecek.

**Başkanlık merkez teşkilatında Strateji ve Bütçe Uzmanı ile Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu personel, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olacak.

**Başkanlıkta çeşitli unvanlarda toplam 662 kadrolu personel istihdam edilebilecek.

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için tıklayınız …

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

**Başkanlık; İletişim Başkanı, 7 adet daire başkanlığı ve hukuk müşavirliğinden oluşuyor.

**Başkanlık yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

**Başkanlıkta  İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu personel, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olacak.

**Başkanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların yanı sıra sözleşmeli personel de çalıştırılabilecek.

**Başkanlık personeli, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtdışına gönderilebilecek.

**Başkanlıkta çeşitli unvanlarda toplam 96 kadrolu personel istihdam edilebilecek. 

**Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesi kapsamında merkez kariyer uzman olarak görev yapanlar, bugünden itibaren 6 ay içinde İletişim Uzmanı olarak atanabilecek. Mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar, talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek.

14sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için tıklayınız …

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.