logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNİN BİR KISMINA EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI, FİİLİ HİZMET ZAMMI VE EK ÖDEME ARTIŞI YAPILIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik 4Meclis Başkanlığına sunulan “Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” çeşitli düzenlemelerin yanı sıra, sağlık personelinden bazıları için yeni haklar da getiriyor.

Kanun Teklifinde yer alan hükümlere göre sağlık personeline verilmesi düşünülen haklardan bazıları şöyle:

Tabip ve diş tabibi emeklilerine ilave ödeme

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan; uzman tabip ve uzman diş tabiplerine 17000, uzman olmayan tabip ve diş tabiplerine ise 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan aylık katsayısına göre, bu düzenleme gereği; uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2.005 TL, uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına ise 1.533 TL ilave edilecek.

Sağlık personelinden sadece tabip ve diş tabiplerine emekli maaşı artışı yapılırken, diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışında tutulmasının, sağlık personeli arasında rahatsızlık yaratması kaçınılmaz olacak.

Bazı sağlık personeline fiili hizmet zammı

Sağlık personelinden bazıları için her 1 yıllık çalışma karşılığı 2 ay fiili hizmet zammı verilecek. Bu düzenlemeden, sadece “insan sağlığına ilişkin işler”de; 1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar yararlanacak ve kapsam dışında kalan diğer sağlık çalışanları ise bu fiili hizmet zammından yararlanamayacak.

Bazı sağlık personelinin ek ödemesi artacak

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine döner sermayeden yapılacak ek ödeme tutarları 5 katına kadar artırılabilecek.(halen bir kat artırılabiliyor)

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı, uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.

Sağlık personelinin görev alacağı yeni bir şirket kuruluyor

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kuruluyor.  Bu Şirket Sağlık Bakanlığına bağlı olacak.i

USHAŞ’da, 4857 sayılı İş Kanuna tabi personel istihdam edilecek. Çalışacak personel sayısı 150 kişiyi geçemeyecek ancak bu sayı Cumhurbaşkanınca artırılabilecek. Personele ödenecek ücret ile diğer tüm mali ve sosyal hakların aylık ortalaması Yüksek Planlama Kurulunca şirket için belirlenecek üst sınırı aşamayacak.

Kanun Teklifinin tam metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.