logo yeni

BİR KURUMDA KURUM İÇİ UZMANLIK SINAVI YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel10Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş düzenlemeleri kapsamında 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarıldı.

Bugün (16 Temmuz 2018) Resmi Gazete’de yayımlanan 11 sayılı “Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, kurum içi uzmanlık özel sınavı yapılarak bu Kurum personelinden bazılarının uzman ve uzman yardımcısı (merkez kariyer) kadrolarına atanabilmesine imkan da veriyor.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • 703 sayılı KHK ile kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında, 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla en az 2 yıl en fazla 10 yıl görev yapmakta olan lisans mezunu personel, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla “Arşiv Uzman Yardımcısı” kadrolarına atanacak.
  • Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında, 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla en az 10 yıldır görev yapmakta olan lisans mezunu personel, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla “Arşiv Uzmanı” kadrolarına atanabilecek. Arşiv Uzmanı kadrosuna atanacakların sayısı, Arşiv Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemeyecek.
  • Devlet Arşivleri Başkanlığında, merkez teşkilatı kariyer personeli olarak Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarında istihdam edilecek olanlar, özlük hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olacak.

11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 2 yıl en fazla 10 yıl görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar; Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başanlı olmak şartıyla Arşiv Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilir.

(2) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışmakta olup bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 10 yıldır görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kunımlarından mezuniyet şartım taşıyanlar, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere, yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başan sırasma göre Arşiv Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacaklann sayısı, Arşiv Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 10 yıldan aşağı hizmeti olanlar uzman yardımcısı 10 yıldan fazla hizmeti olanlar uzman kadrolarına atandıklarında bunlar için ilgili mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.