logo yeni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, çeşitli kanun ve KHK'ların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı değişiklikler yaptı.

Bakan müşavirliği kadrosuna ilişkin düzenleme yapıldı

Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

Bakan müşaviri kadrolarına; atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek.

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek.

Üst kademe kadrolara atama

Kanunun 68/B maddesine ek paragraf getirildi.

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan üst kademe yönetici atamalarında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranacak.

Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda, hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanacak. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınacak.

Üst kurulların kariyer mesleklerinde görev alma

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda, diğer kurumlara kariyer personel alım hükümleri uygulanacak. Üst kurulların uzmanları da ilave 1 derece alabilecek. BU kurulların uzman ve uzman yardımcıları, harcırah ödemelerinden müfettişler gibi yararlanacak.

Taşra teşkilatında uzman istihdamı

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, yabancı dil ve tez hazırlama şartı aranmayacak. Özlük hakları,  Defterdarlık uzman ve uzman yardımcılarına eşit olacak. İlave 1 derece yükselmesinden yararlanabilecekler.

703 sayılı KHK öncesinde duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan taşra teşkilatı uzman yardımcısı alımları ile uzman yardımcılığından uzmanlığa geçişler hakkında daha yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.