logo yeni

702 SAYILI KHK ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

khkCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemeleri kapsamında Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetkiye istinaden 702 sayılı “Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yayımlandı. 

Yeni bir kurum kuruldu, yeni bir kariyer meslek oluşturuldu, bu kurumda geçici görevle çalışılabilecel, bu kuruma 319 adet kadro verildi. 

702 sayılı KHK’ile;

 -Nükleer Düzenleme Kurumu kuruluyor.

-Kurumun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük hakları düzenleniyor.

-Kurumun ilişkili olacağı bakanlık Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Kurumun merkezi Ankara'da olacak.

-Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşacak. Kurum, gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurabilecek.

-Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere; toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak.

-Başkanlık; Başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkan yardımcıları ile daire başkanlarının yetki, görev ve sorumlulukları ile diğer personelde aranacak nitelikler teşkilat yönetmeliği ile belirlenecek.

-Kurum personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak. Kurumun hizmet birimlerinde ve merkeze bağlı birimlerde asli görev ve hizmetler, Nükleer Düzenleme Uzmanları, Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları ve diğer personel eliyle yürütülecek.

-Kurumda istihdam edilmek üzere Kurum adına ve hesabına 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanacak.

-Kurumun kadro sayısının yüzde onunu aşmamak üzere ilgili mevzuatta belirtilen süre koşulu dikkate alınmaksızın Kurumun asli görevlerine ilişkin olarak uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfındaki personel, Kurumda geçici olarak görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerden mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personele ve öğretim üyelerine, görevlendirmeden önce kendilerine ödenen aylık net tutarın yıllık ortalamasını aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarda ödeme yapılabilecek. 

-Kurumun görev alanı ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek.

-Kurul başkan ve üyeleri ile kurumda görevlendirilen personele,  emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemelerin iki katına kadar aynı usul ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararıyla ödeme yapılabilecek.

-Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıkları istisnai kadrolar olarak belirlendi.

-Nükleer Düzenleme Kurumuna çeşitli unvanlarda toplam 319 adet kadro ihdas edildi.

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının bazı birimleri (Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi ve Teknoloji Dairesi kapatılıyor ve burada çalışan personelden uygun görülenler, bir yıla kadar Kurumda geçici olarak görevlendirilebilecek.

-Kuruma nakledilen "Atom Enerjisi Uzmanı" ve "Atom Enerjisi Uzman Yardımcısının unvanları "Nükleer Düzenleme Uzmanı” ve "Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı" olarak değişecek.

702 sayılı KHK’nın tam metni için tıklayınız …  

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.