logo yeni

BAZI KARİYER PERSONELİN ÜCRET DÜZENLEMESİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinin bazı ibareleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili bazı ibarelerin iptali istemini görüşecek

11 Temmuz 2018 tarihli gündeme alınan iptal istemi arasında, “20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazın Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’ya eklenmiş olan bazı ibareler de yer.

İptali istenen düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer diye adlandırılan mesleklere ait çeşitli unvanlarda görev yapan personeli, maaş ödemesi ve emeklilik hakları bakımından merkez-taşra  teşkilatı personeli diye ayırıyor.

Aynı ibareler daha önce iptal edilmişti

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek denilen unvanlarda görev yapan personelin, ücret ve makam tazminatı bakımından merkez teşkilatı personeli ve diğer personel olarak ayrılması sonucunu doğuran düzenlemelerin iptali yeniden Anayasa Mahkemesi gündemine geldi.

657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’nın iptali istenen ibareleri, daha önce 666 sayılı KHK ile düzenmiş ve bu ibareler Anayasa Mahkemesi tarafından “gelir uzmanı” yönüyle iptal edilmişti.

Gelir Uzmanları yönüyle İptal edilen ibareler, bu ibareleri getiren 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulunmuş ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından (24 Mayıs 2016 tarihinde yayımlandı) itibaren 1 yıl sonra iptal kararının yürürlüğe girmesine Karar verilmişti.

İptal edilen ibareler, 20 Ağustos tarihli ve 6745 sayılı torba Kanun ile aynı şekilde yeniden düzenlenmişti.

İptali istenen düzenlemeler

**6745 sayılı Kanunun 11. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (b) bendinde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin iptali isteniyor.

**6745 sayılı Kanunun 77. Maddesiyle değişik; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Merkez Teşkilatlarında…" ibaresi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı sırasının "Kadro Unvanı" başlıklı bölümünde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin iptali isteniyor.

Bu ibareler iptal edilirse ne olur?

Anayasa Mahkemesinin, 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’ya ilişkin söz konusu ibareleri iptal etmesi ve başka bir düzenleme de yapılmaması halinde;

**Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları ve Defterdarlık Uzmanları ile bunların yardımcılarının özlük haklarında iyileşme meydana gelecek.

**Merkez teşkilatı personeli sayılmayan uzmanlar hakkında da ücret ve tazminat göstergesine göre belirleme yapılması imkanı doğacak. 

**Haklarında makam tazminatı belirlenmemiş olan kariyer uzmanlar da merkez teşkilatından sayılan kariyer uzmanlar gibi, 1 inci derecede 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatına hak kazanabilecek. Bu durum, söz konusu personelin emekli olması halinde alacağı emekli aylığının daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.