logo yeni

MEMURUN İSTİFA ETMESİ İLE MÜSTAFİ SAYILMASI AYNI SONUÇLARI DOĞURMUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 3Devlet memurlarının, memuriyetten usulüne uygun olarak çekildikleri (istifa ettikleri) hallerin yanı sıra, istifa etme yönünde isteklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın çekilmiş sayıldıkları (istifa etmiş sayıldıkları) hallere de rastlanabilmektedir.

İstifa etme ile müstafi sayılma(istifa etmiş sayılmak) halleri arasında, doğurdukları sonuçlar bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Çekilme (istifa etme)

Kurumuna yazılı müracaatta bulunmak suretiyle memurun Devlet memuriyetinden çekilmesi (istifa etmesi) mümkündür.

Bu isteğinin kabul edilmesi durumunda memur görevini bırakabilir. Memurun bu isteği kabul edilmez ise;
-İsteği kabul edilinceye kadar ya da yerine atanacak kişi gelinceye kadar görevine devam eder. Ancak bu durumun bir aydan fazla sürmesi halinde memur üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Öte yandan, olağanüstü biz mazeretinden dolayı istifa etmek isteyen memur, amirlerine haber vererek bir ay beklemeden de görevini bırakabilir.

-Bu memurun devir ve teslim yükümlülüğü varsa, bu işlemlerini tamamladıktan sonra görevini bırakabilir.

-Bu memur olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışıyorsa, yerlerine atanacaklar gelip işe başlayınca görevini bırakabilir.

Çekilmiş sayılma (istifa etmiş/müstafi sayılma)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı hallerde memurun çekilmiş sayılacağına (müstafi sayılacağına) hükmetmiş olup, bu hallerden herhangi birinin varlığı durumunda ilgili memurun memuriyetle olan ilişiği kesilmektedir.

İstifa etmiş sayılmak için memurun başvuruda bulunmasının gerekmediği “çekilmiş sayılma” hallerinden bazıları şöyle:

**Kurumu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın veya izin almaksızın, memurun kesintisiz şekilde 10 gün göreve gitmemesi.

**Belli bir mazeretten dolayı aylıksız izin verilen memurun, söz konusu mazereti ortadan kalkmasına rağmen 10 gün içinde görevine dönmemesi.

**Herhangi bir sebeple aylıksız izin kullanan memurun, aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmemesi.

**Naklen atanmış olduğu başka yerdeki bir göreve başlayabilmesi için kendisine tanınan mehil müddeti (15 gün ve yol süresi) bitiminde görevine başlamadığı için kendisine aylıksız 10 günlük süre verilen memurun, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda yeni görevine başlamaması.

**Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmesine izin verilen memurun, izin süresi sonunda görevine dönmemesi.

İstifa etme ile müstafi sayılma hallerinin sonuçları arasındaki fark 

Usulüne uygun şekilde istifa edenler 6 ay geçtikten sonra yeniden memuriyete girebilirler. Ancak, usulüne uygun şekilde istifa etmeyenler 1 yıl geçmeden yeniden memuriyete giremezler. Ayrıca, devir ve teslim yükümlülüğü olanlar usulüne uygun istifa etmemişlerse en az 3 yıl geçmeden yeniden memuriyete giremezler. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışanlar usulüne uygun şekilde istifa etmemişler ise bir daha memuriyete giremezler.

Müstafi (istifa etmiş) sayılanlar 1 yıl geçtikten sonra yeniden memuriyete girebilirler. Ancak, devir ve teslim yükümlülüğü olanlar müstafi sayıldıklarında en az 3 yıl geçmeden yeniden memuriyete giremezler. Öte yandan olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışanlar müstafi sayılanlar ise bir daha memuriyete giremezler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.