logo yeni

EĞİTİM KURUMLARINDAN BAZILARININ NORM KADROSU DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

okulMillî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan değişikliklere göre;

**Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilecek. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlan için ayrıca müdür norm kadrosu verilmeyecek. 

**Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmeyecek.

**Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilecek.

**Özel eğitim anaokullarına da, toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecek.

**Anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her biri için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecek.

**Anaokullarına öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde, özel eğitim anaokullarına ise öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni normu kadrosu daha verilecek.

**Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, birbirinden bağımsız olarak belirlenecek. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilecek.

**Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, öğretmen norm kadrosu belirlenmesindeki kriterler dikkate alınarak belirlenecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlan için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“(2) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kumullarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,”

“(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kumrularında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni normu kadrosu daha verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu Yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.

(8) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu Yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.