logo yeni

SOSYAL TESİSLERDE KAMU PERSONELİNDEN FARKLI ÜCRET ALINMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanmada, sosyal tesis sahibi kurum personeli le diğer kurumların personeline farklı uygulama yapılmayacak.

2018-3 sayılı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ”e yapılan değişiklikle, kurum veya kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanmada, ilgili kurum personeli ile diğer kurumların personeline farklı ücret uygulanmasına imkan veren hüküm kaldırıldı.

Sosyal tesislerden yararlanmada kamu personeline eşit davranılması gerektiği ve bu konuda Başbakanlık Genelgesi olduğu, 20 Mayıs 2018 tarihinde “SOSYAL TESİSLERDE MEMURLARDAN ALINAN ÜCRET BAŞBAKANLIK GENELGESİNE UYGUN MU?” başlığı ile Sitemizde haber konusu yapılmıştı.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile, sosyal tesislerden yararlanmada kamu personeli arasında yaratılan farklılık ve Başbakanlık Genelgesine aykırı durum giderilmiş oldu.

Değişikliğe göre;

**Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulanacak.

**Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan;

     -Diğer kurum ve kuruluşların (sosyal tesisleri olsun veya olmasın) personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanacak. Daha önce %25 artırımlı tarife uygulanıyordu.

     -Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanacak ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanacak.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2018-3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2018-6)

MADDE 1 – 19/1/2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)’in 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde, onbirinci fıkrasında yer alan “uygulanabilir” ibaresi “uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

“(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.