logo yeni

EMNİYET MENSUPLARINDAN BAZILARINA MALULİYET YARDIMI YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan emniyet mensuplarından, nakdi tazminat alan ancak gerekli şartları taşımadıkları için maluliyet yardımı alamamış olanlara, kendilerine ödenmiş olan nakdi tazminat miktarının 1/5’i oranında maluliyet yardımı yapılacak.

Bakanlar Kurulu, 2018/11596 sayılı Kararı ile “Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü”nde değişik yaptı.

Yapılan değişiklikle,15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan emniyet mensuplarından, nakdi tazminat alıp da maluliyet yardımı alamamış olanlara, bir defaya mahsus olmak üzere (nakdi tazminat miktarının 1/5’i oranında ) maluliyet yardımı yapılması sağlandı. 

Yaralanan emniyet mensuplarının nakdi tazminat ödemesi

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yaralı (malul ve engelli hale gelenler hariç) emniyet mensuplarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) %20 katını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre nakdi tazminat ödeniyor. (bu miktar 2018 yılının ilk yarısında en çok 20.625 TL olmaktadır)

Emniyet mensuplarının maluliyet yardımı

Polis Bakım Ve Yardım Sandığı Tüzüğünde yer alan hükümlere göre, Sandık üyesi emniyet mensuplarına maluliyet yardımı yapılabilmesi için, en az 1 yıl Sandık ortağı olunmasının yanı sıra (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmıyor);

-Tam ve daimi malul sayılmaları gerekiyor. (kaza veya hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek ya da hastalığının tedavisi imkansız olduğundan vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi maluliyet yardımı yapılıyor)

-Kısmi malul sayılmaları gerekiyor. (kaza ve hastalık nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlara, uzuv kayıpları ile maluliyet yüzdelerine göre kısmi maluliyet yardımı yapılıyor)

Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan emniyet mensuplarından, nakdi tazminat alan ancak yukarıdaki şartları (tam ve daimi veya kısmi malul olmadıkları için ya da sandık üyelik süresi şartını) taşımadıkları için kendilerine maluliyet yardımı yapılmamış olanlara, almış oldukları nakdi tazminatın 1/5’i kadar maluliyet yardımı yapılacak. Yapılacak maluliyet yardımı ödemesinin miktarı en çok (2018 yılının ilk yarısındaki katsayıya göre) 4.125 TL olacak.

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1- 2/7/1998 tarih ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 6- 15/7/2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan ortaklardan, kendilerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca nakdi tazminat ödenen ancak bu Tüzüğün 25 inci maddesinde yer alan şartlar gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayanlara bir defaya mahsus olmak üzere 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ödenmiş olan nakdi tazminatın 1/5’i oranında maluliyet yardımı yapılır.”

MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.