logo yeni

SEÇİM SÜRECİ DEVLET MEMURLARI İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 724 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine gidilirken, Devlet memurlarının bir siyasi partinin veya adayın lehine ya da aleyhine olacak çalışmalar yapması, memuriyet açısından sıkıntı yaşamasına sebep olabilir.

Önümüzdeki ay yapılacak olan seçimlere katılmak için 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevinden ayrılmamış olan ya da süresi içinde istifa etmiş olmakla birlikte seçimler öncesinde görevlerine dönmüş veya dönecek olan Devlet memurlarının, memuriyet sıfatları devam ederken siyasi partiler ya da adaylar tarafından yürütülen veya yürütülecek seçim çalışmalarına katılmaları, 657 sayılı Kanun tarafından uygun görülmemektedir.

Siyasi faaliyet yasağı

Memuriyet görevi devam edenlerin, seçimlere katılan siyasi partiler veya adaylar lehine/aleyhine çalışmalar yapmasına veya bu çalışmalara katılmasına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bazı yasaklar ve yaptırımlar getirmektedir.

Bu çerçevede 657 ayılı Kanunun;

**6. maddesinde “Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar.” denilmiştir.

**7. maddesinde "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” denilmiştir.

**125/D maddesinde "Görevin yerine getirilmesinde … siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” veya “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiillerini işleyen memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği belirtilmiştir.

**125/E maddesinde “İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak …” veya “… siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” ya da “siyasi partiye girmek” fiillerini işleyen memurlara Devlet memuriyetinden çıkarma cezası verileceği ifade edilmiştir.

Memurlar dikkatli olmalı

Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde, memuriyet statüsü devam edenlerin siyasi faaliyette bulunmalarının yasaklanmış olduğunu ve bu yasaklara uymayanlar hakkında disiplin cezası verilmesi gerekeceğini anlamaktayız.

Bu kapsamda, mesai saatleri içinde veya dışında ya da yasal izin kullanmaktayken siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilebilecek fiil veya halleri tespit edilen Devlet memurlarının, disiplin cezası alma veya memuriyetten çıkarılma gibi durumlarla karşılaşmaları söz konusu olabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.