logo yeni

TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA HANGİ MEMURLAR VAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknisyenDevlet memurları, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmış ve memurlar oniki hizmet sınıfı içerisinde toplanmıştır. Bu sınıflardan biri de “Teknik Hizmetler Sınıfı”dır.

Teknik hizmetler sınıfına dahil kadro unvanları

Arama Kurtarma Teknisyeni, Arkeolog, Astronom, Başmühendis, Çözümleyici, Dekoratör, Denizcilik Sörvey Mühendisi, Desinatör, Ekonomist, Ev Ekonomisti, Fen Memuru, Fizikçi, Folklor Araştırmacısı, Grafiker, Haberleşme Teknisyeni, Heykeltraş, Hidrobiyolog, Hidrolog, İstatistikçi, İstidlalci, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kadastro Teknisyeni, Kaptan, Kimyager, Kitap Patologu, Kontrol Memuru, Kontrol Mühendisi, Kütüphaneci, Laborant, Makinist, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı, Ölçü ve Ayar Memuru, Paleontolog, Pilot, Programcı, Prospektör, Raportör, Rasatcı, Rasıt, Ressam, Restoratör, Sosyolog, Sürveyan, Şehir Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen, Topoğraf, Uçak Kontrol Makinisti ve benzeri teknik personel teknik hizmetler  sınıfını oluşturmaktadırlar.

Teknik personel ilave 1 derece alabiliyor

Teknik personelden bazıları eğitimlerinden dolayı, bazıları ise teknik hizmetler sınıfında görev almalarından dolayı ilave 1 derece alıyor.

Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelden, dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

   a)Eğitim durumlarından dolayı ilave 1 derece alan teknik personel: Mühendis, mimar, teknik öğretmen.

  b)Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları halinde ilave 1 derece alan teknik personelden bazıları: Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı, erkek teknik öğretmen okulu mezunları, fen memuru, tekniker, tütün eksperi, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalı mezunları.

Teknik personelin özel sektör hizmetleri değerlendirilebiliyor

Teknik hizmetler sınıfına girenlerin memuriyet dışında yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda teknik hizmetlerde çalıştıkları sürelerden, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen sürelerin tamamı ile diğer yerlerde geçen sürelerin ise 3/4’ü memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Özel sektörde geçen hizmet süresinin bu şekilde dikkate alınabilecek kısmı en çok 12 yıl olabilir. (3/4’ü de en çok 9 yıl olabilir)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.