logo yeni

AÇIKTAN VEKİL OLARAK ÇALIŞMIŞ OLMAK MEMURİYETE GİRENLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 6Devlet memurlarının, memuriyete girmeden önce veya memuriyete ara verdikleri dönemlerde, boş olan veya geçici olarak boşalmış olan memur kadrolarına ait görevleri açıktan vekil olarak yürütmüş oldukları süreler memuriyetteki bazı haklarını etkiliyor.

Yasal izin, görevden uzaklaştırma, geçici görev veya disiplin cezası uygulaması gibi nedenlerle geçici olarak görevlerinden ayrılan memurların yerine, memurların görevli olmdıkları dönemlerde açıktan vekil atanabiliyor. Ayrıca  boş olan; ilkokul öğretmeni (yaz tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, köy ve beldelerdeki ebe ve hemşire, mühendis, mimar, veteriner, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına  Maliye Bakanlığının izniyle (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) açıktan vekil atanması mümkündür.

Açıktan vekil olarak çalışılmış süreler, memuriyete girenlerin bazı hakları üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkilerden bazıları şunlar:

**Memurun yıllık izin süresine etkisi

Devlet memurlarının yıllık izin süresinin 20 gün mü yoka 30 gün mü olacağının belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin tamamı da dahil edilmektedir.

**Memurun mazeretsiz aylıksız izin kullanımına etkisi

Hizmet süresi bakımından 5 yılı tamamlayan memurlar, hiçbir mazeret ileri sürmelerine gerek olmaksızın, memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yılı geçmemek şartıyla aylıksız izin kullanabilirler.

5 yıllık hizmet süresi hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin tamamı da dahil edilmektedir.

**Memurun torba kadrolara atanmasına etkisi

Devlet memurlarının, eğitim ve öğretim hizmetleri ile sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki sınıflarda ilk 4 dereceli kadrolara, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında (torba kadro) atanmasında, hizmet süresi bakımından bazı süre şartına sahip olmaları gerekmektedir.

Torba kadrolara atanmada aranan hizmet süresinin hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin tamamı da dahil edilmektedir.

**Memurun görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine etkisi

Devlet memurlarının görevde yükselmesinde ve unvan değiştirmesinde, toplam hizmet süreleri de önem taşıyabilmektedir. .

Bu uygulamalarda aranan hizmet süresinin hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarında açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin tamamı da dahil edilmektedir.

**Memurun kazanılmış hak aylık seviyesine etkisi

Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece/kademelerine, açıktan vekil olarak geçirmiş oldukları süreler bazı hallerde etki edebilmektedir.

İlgili düzenlemelere göre;

-Teknik hizmetler sınıfındaki memurların açıktan vekil olarak teknik hizmetlerde geçirmiş oldukları sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece/kademelerinde değerlendirilmektedir.

-Sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların, açıktan vekil olarak sağlık hizmetlerinde geçirmiş oldukları sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece/kademelerinde değerlendirilmektedir.

-Bunların dışındaki hallerde ise, açıktan vekil olarak geçirilmiş olan sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylık seviyesine etkisi bulunmamaktadır.

**Memurun aylık maaşına etkisi

Aylıklarını 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre alanların maaş unsurları arasında kıdem aylığı da yer almaktadır.  25 yılı aşmamak üzere, kıdem yılı süresindeki her artış ilgili memurun kıdem aylığını ve dolayısıyla aylık maaşını da artırmaktadır.

Açıktan vekil olarak geçirilmiş olan sürelerden, memurların kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin belirlenmesinde dikkate alınanlar, ilgili memurların kıdem yılı sürelerinin hesabına da dahil edilmektedirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.