logo yeni

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI STAJ SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN HÂKİM VE SAVCI OLABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hakim2016-2021 döneminde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanacak adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için, bir yıllık staj süresini tamamlamak yeterli olabilecek.

Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğe göre,  adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olarak belirlenmiş bulunuyor.

Yönetmelikte yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle;

**23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasındaki dönemde bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları Adalet Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Kararı ile hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilecek.

**Bu kapsamda hâkimlik ve savcılık mesleğine atanacaklar için, ilgili yönetmeliklerin aradığı staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmayacak.

**Bu kapsamda atanacak olanların, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanmak için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları da gerekecek.

**Meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayıp, hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilecek.

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları bu Yönetmelikte, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi uyarınca meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayıp, hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.