logo yeni

FİİL VEYA SORUŞTURMAYLA İLGİSİ OLAN DİSİPLİN AMİRİ CEZA VEREBİLİR Mİ? 

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletMemurun işlediği iddia edilen fiille ilgili tutulan tutanakta imzası bulunan ve yapılan soruşturmada tanık olarak ifade veren kişinin, disiplin amiri olarak ilgili memur hakkında disiplin cezası vermesi hukuka aykırı bulundu.

Hakkında verilen disiplin cezasının iptali için açtığı davayı idare mahkemesinde kaybeden memur, bölge idare mahkemesinde davayı kazandı.

Bölge idare mahkemesi tarafından verilen kararda, disiplin cezalarının hukuka uygun olabilmesi için nasıl verilmesi gerektiğinden de söz edildi.

Kararda özetle;

Bir kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili olarak idarece açılan bir disiplin soruşturmasında; soruşturma emri verilmesi, bağımsız, üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, soruşturmacı olarak atananların ve cezayı verecek olan disiplin amirlerinin veya disiplin kurulu üyelerinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisinin suç konusu eyleminden zarar gören veya yarar sağlayan veya olayın mağduru durumundaki kişilerden etkilenebilecek konumda bulunmayan kişi ve kişilerden olmaları gerekmekte olup, olayla ilgili tanık ve soruşturulanların ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlulukları ve suçun oluş biçimi irdelenerek düzenlenen rapor ile fiilin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması, bu aşamada soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve ilgili makama sunması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olması ve yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek savunmasının alınması disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, hukuki güvenliğin de gereğidir,

Bu durumda, davacı hakkında soruşturma açılmasına neden olan fiil ile ilgili olarak tutulan tutanakta imzası bulunan ve soruşturma sırasında tanık olarak ifade veren disiplin amiri tarafındı davacının disiplin cezasıyla cezalandırıldığı hususu göz önüne alındığında; cezayı verecek olan disiplin amirlerinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, kişi veya kişilerden olmaları gerektiğinden, disiplin hukuku ilkesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin tarafsızlık ve objektiflik ilkesini zedeleyeceği sonucuna varılmakla dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki mahkeme kararında ise yasal isabet bulunmamaktadır,

şeklinde ifadeler de yer aldı.

İlgili karar:

karar1karar2karar3

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.