logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ İŞLER, AYRILDIĞI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞININ KAPSAMINA GİRİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme7Emeklilik, istifa, göreve son verme gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan kamu görevlilerinin bazı işleri yapmaları belli süreler için yasaklanmıştır.

2531 saylı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”, kamu görevlilerinin son 2 yıl içerisinde yürüttükleri görevlere ilişkin konularda ayrıldıkları kurumlarına karşı 3 yıl süreyle görev ve iş almalarını, taahhüde girmelerini, komisyonculuk ve temsilcilik yapmalarını yasaklamıştır.

Ayrıldıkları kuruma karşı görev alamayacak olanlar

Kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, fonlar, sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanan yerler dahil) aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapan her statüdeki (memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi, diğer kamu personeli) kamu çalışanının, ayrıldıkları kuruma karşı görev alması yasaklanmıştır.

Alınamayacak olan görevler

Kurumlarından ayrılan kamu görevlileri, ayrılmadan önceki 2 yıl içinde yapmış oldukları görev ve faaliyetlerle ilgili konularda, ayrıldıkları kurumla doğrudan ya da dolaylı olarak 3yıl süreyle iş ilişkisine giremezler.

Kamu görevlilerinin ayrıldıkları kuruma karşı görev alma yasağı düzenlenirken, yasak kapsamına alınan görevlerde ayrıma gidilmemiş ve kurumdan ayrılmadan önceki 2 yıl içerisinde yapılan tüm görevlerle ilgili olarak, söz konusu kuruma karşı görev ve iş alınması, taahhüde girilmesi, komisyonculuk ve temsilcilik yapılması yasaklanmıştır.

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;

Bir kurumun ihale işlerinde görev yaptıktan sonra son 2 yılda personel işlerinde görev yapan bir kamu görevlisi, kurumundan ayrıldıktan sonra eski kurumu tarafından yapılacak ihalelere katılabilir. Ancak, bu personel kurumdaki son iki yılında ihale işlerinde görev yapmış olsaydı, eski kurumu tarafından yapılan bir ihaleye ancak görevden ayrıldıktan 3 yıl sonra katılabilirdi.

Yasak süresi

Kamu çalışanları görevlerinden ayrıldıklarında, ayrılma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle, ayrıldıkları kurumda son 2 yıl içinde yaptıkları görev ve faaliyetlerle ilgili konularda, bu kurumlara karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamamakta, taahhüde girememekte, komisyonculuk ve temsilcilik yapamamaktadırlar.

Öte yandan, özel kanunlarla farklı yasak süreleri getirilmesi de mümkündür.

Yasağın istisnaları

Kamu görevlilerinin, ayrıldıkları kurumlardaki son görevleriyle ilgili konularda, bu kurumlarla iş ilişkisine girmesinin yasaklanmadığı bazı durumlar da vardır:

-Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silahaltına alındıktan sonra terhis edilen yedek subayların, terhislerinden sonra yapacağı işler,

-Muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subayların terhislerinden sonra yapacağı işler (kadrosunda hizmet gördükleri kıta, karargah ve askeri kuruma ait işler hariç)

-Uzman tabiplerin, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanların, tabiplerin, diş tabiplerinin ve eczacıların kendi nam ve hesaplarına yaptıkları mesleki faaliyetlerle ilgili olarak kurum ve kuruluşlarıyla yapacakları işler

yasak kapsamı dışındadır.

Yasağa uymamanın yaptırımı

Görevlerinden ayrılan (istifa, emeklilik, görev son verme gibi) kamu görevlilerinin belli bir süre yapamayacakları işler konusunda getirilen yasağa aykırı hareket edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verileceği hususu Kanunda düzenlenmiştir.

Ancak, görevinden ayrılan kamu görevlilerinin yaptıkları işler konusunda ve yaptıkları işlerin yasak kapsamında olup olmadığı konusunda herhangi bir kayıt tutulmadığını ve bu nedenle de ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağına dikkat etmeden görev alanların da olabileceğini düşündüğümüzden, söz konusu yasağa ilişkin düzenlemenin uygulamada amacına ulaşmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.