logo yeni

İSTEYEREK EMEKLİ OLANLAR İLE ZORUNLU OLARAK EMEKLİYE SEVK EDİLENLERİN EMEKLİLİK HAKLARI AYNI DEĞİL

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli25434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlardan, kendi istekleriyle emekliye ayrılanlar ile çeşitli sebeplerle emekliye sevk edilenlerin emeklilik hakları arasında bazı farklılıklar vardır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığına tabi göreve girmiş olanlardan, bu Kanun kapsamında kendi istekleri dışında emekliye sevk edilenlere, kendi istekleri ile emekliye ayrılanlara göre bazı ilave haklar tanınmıştır. Bunlardan bazıları şöyle:

İsteklerine bakılmaksızın emekliye sevk edilenlere ikramiye farkı ödeniyor

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan kamu görevlilerinin bazılarına, katsayılarda veya ikramiye hesaplama unsurlarında değişme olduğu hallerde ikramiye farkı ödenebilmektedir.

 T.C. Emekli Sandığı Kanunu, bu Kanuna tabi olanlardan;

-Yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilenlere (ölümleri halinde dul ve yetimlerine),

-Gerekli bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlere (ölümleri halinde dul ve yetimlerine),

-Vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlara (ölümleri halinde dul ve yetimlerine),

-Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölenlerin dul ve yetimlerine

bazı hallerde emekli ikramiyesi farkı ödenmektedir.

Bunlara;

a-Emekli ikramiyesi hesabını etkileyen katsayılarda, emekli aylığına hak kazanılan tarihi izleyen 3 ay içinde artış olması halinde,  katsayı artışı nedeniyle ikramiye farkı ödenir. 3 ay içinde katsayılarda artış olmaması halinde ise takip eden 6 ay içindeki ilk katsayı artışından kaynaklı ikramiye farkı ödenir.

Kendi isteği ile emekliye ayrılmış olanlara (emekliye ayrılanlar ile emekli veya adi malullük aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılanlar), daha sonra katsayılarda artış olduğunda ikramiye farkı ödemesi yapılmaz.

Örneğin; 2018 yılı Nisan ayında yaş haddinden emekliye ayrılarak emekli ikramiyesini alanlara,1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak katsayılara göre yeniden hesaplanacak olan emekli ikramiyesinden kaynaklı fark ayrıca ödenecek.

b-Emekli ikramiyesi hesabını etkileyen unsurlarda (katsayılar dışındaki), emekli aylığına hak kazanılan tarihi izleyen ilk mali yılın birinci ayına kadar değişme olması durumunda, unsurlardaki değişmeden kaynaklı ikramiye farkı ödenir.

Kendi isteği ile emekliye ayrılmış olanlara (emekliye ayrılanlar ile emekli veya adi malullük aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılanlar), ikramiye ödemesine esas unsurlardaki değişmeden dolayı herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.

Örneğin; 2018 yılı Nisan ayında yaş haddinden emekliye ayrılarak emekli ikramiyesini alanlara, Ocak 2019 tarihine kadar olan dönemde, emeklilik hesabında ek göstergeye bağlı olarak kullanılan tazminat oranlarında artış olması durumunda, bu artışa bağlı olarak yeniden hesaplanacak olan emekli ikramiyesinden kaynaklı fark ayrıca ödenecek.

Öğretmenlerin emekliye ayrılma zamanı

Öğretmenler, sadece yılın Haziran ve Temmuz aylarında emekliye ayrılabilmektedir.(geçerli bir mazeretleri olanların ya da görev yaptıkları il sınırları içinde sınıf ve branşlarında öğretmen fazlalığı bulunanlar, emeklilik taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde Haziran ve Temmuz ayları dışında da emekliye ayrılabilir)

Öte yandan, sadece yılın Haziran ve Temmuz aylarında emeklilik başvurusu yapabilen öğretmenler, yaş haddinde emeklilikleri gündeme geldiğinde herhangi bir ay şartı aranmadan emekliye sevk edilebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.