logo yeni

MEMURİYET İÇİN GEREKLİ ŞARTLARA BİR YENİSİNİN EKLENMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme5Devlet memuru olabilmek ve memuriyette kalabilmek için gerekli şartlar arasına, affa uğramış veya memnu hakların iadesi kararı alınmış olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak şartının da eklenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi ile, memuriyete girişte aranan genel şartların belirlendiği 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde sayılan haller arasına bir yenisi ekleniyor.

Kanun Teklifi, 657 sayılı Kanunun 48/A/5 maddesine “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” ibaresinin eklemek suretiyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümünde sayılan cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarından hüküm giyenlerin, affa uğramış ya da memnu hakların iadesi kararı almış olsalar bile Devlet memuriyetine girmelerinin önlenmesini ve memuriyette iken bu suçları işleyenlerin de 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi kapsamında görevlerine son verilmesini sağlamayı amaçlıyor.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendine “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.