logo yeni

DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE VERİLECEK CEZAYI ETKİLEYEN VE ETKİLEMEYEN SÜRELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 4Disiplin işlemlerine ilişkin bazı süre kuralları da bulunmakta, ancak bu sürelerden bazılarına uyulmaması verilecek disiplin cezasını etkilerken, bazılarına uyulmaması ise disiplin cezasına herhangi bir etkisi olmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlara ilişkin disiplin uygulamaları kapsamında, soruşturma zamanaşımı ve ceza verme zamanaşımı sürelerinin yanı sıra başka bazı süreler de belirlemiştir.

Disiplin cezasını etkileyen süreler

Bazı süre kurallarına uyulmadığı durumlarda, memurun fiil veya hali disipline aykırı olsa bile memur hakkında disiplin cezası verilmesi mümkün olamamaktadır.

**Uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra soruşturmaya başlanamayacağı gibi, başlansa bile bu soruşturmaya dayanarak memura disiplin cezası verilemez.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir. Bu süre geçtikten sonra kovuşturmaya başlanamayacağı gibi, başlansa bile bu kovuşturmaya istinaden memura disiplin cezası verilemez.

**Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiil veya halin işlenmesinden itibaren iki yıl geçtikten sonra memur hakkında o fiil veya halden dolayı disiplin cezası verilemez.

**Disiplin cezası verilecek memurlardan savunma istenmesi zorunlu olduğundan, savunma yapmaları için 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Kendisine bu şekilde savunma hakkı tanınmayan memura disiplin cezası verilemez.

Disiplin cezasını etkisi olmayan süreler

Disiplin işlemleriyle ilgili bazı süre kurallarına uyulmaması, memur hakkında verilmesi gereken disiplin cezasının verilememesine neden olmamaktadır.

**Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası verilmesi gereken hallerde, soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde bu cezaların disiplin amiri tarafından verilmesi gerekir.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının 15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna gönderilmesi ve ilgili disiplin kurulunun da 30 gün (dosyayı aldığı tarihten itibaren) içinde kararını bildirmesi gerekir.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, ilgili yüksek disiplin kurulunun, soruşturma dosyasını aldıktan itibaren en geç 6 ay içinde kararını vermesi gerekir.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ilgili disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra yetkili disiplin amiri tarafından verilmekte; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine ilgili yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmekte olup, bu cezaların verilmesi aşamasında ilgili disiplin kurulunun cezayı reddettiği durumlarda atamaya yetkili amir başka bir ceza vermek istediğinde bu cezayı 15 gün içinde vermesi gerekir.

Ancak, yukarıda belirtilen süreler disiplin soruşturmasına başlanmasına ya da disiplin cezası verilmesine ilişkin zamanaşımı süreleriyle ilgili olmadığından, bu sürelerin geçirilmiş olması işlenmiş olan bir fiil veya halden dolayı memur hakkında disiplin cezası verilmesine veya uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen ve idari işleyişe ilişkin olan sürelere uyulmamış olmasının verilecek disiplin cezasını etkilemeyeceği, ancak ilgili disiplin amirinin veya disiplin kurulunun görevini süresi içinde yerine getirmediği şeklinde değerlendirileceğinden, görevini süresi içinde yerine getirmeyenler hakkında idari işlem yapılmasının da mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan, memura savunma yapması için tanının süre içinde (en az 7 gün) savunmanın yapılmamış olması veya memur hakkında verilen cezaya 7 gün içerisinde itiraz edilmemiş olmasının da memur hakkında verilen disiplin cezasını etkileyen herhangi bir yönü bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.