logo yeni

KURUMLAR, MEMURLARIN YAN ÖDEME PUANINI VE TAZMİNAT ORANINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 8657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alan Devlet memurlarının maaş hesabında kullanın yan ödeme puanları ile tazminat oranlarına ilişkin belirlemeler, Bakanlar Kurulu kararları ve toplu sözleşmeler yoluyla yapılabilmektedir.

Kimlere hangi yan ödemenin (zamlar) hangi puanlarda ödeneceği ile hangi tazminatın hangi oranlarda ödeneceğine ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş ve halen uygulanmakta olan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetveller ile belirlenmiştir.

Yan ödemeler (zamlar)

657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara,  aylık ücretleriyle birlikte çeşitli yan ödemeler de yapılmaktadır.

İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı olmak üzere 4 tür olarak belirlenmiş olan yan ödemelerin hangi memura hangi puanlarda ödeneceği, ilgili memurların; unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlara göre belirlenmiştir.

Bu yan ödeme puanlarının ilgili dönemde geçerli olan “Yan Ödeme Katsayısı” ile çarpımı suretiyle bulunacak tutar, memura her ay maaşıyla birlikte yan ödeme olarak ödenmektedir.

Tazminatlar

657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara,  aylık ücretleriyle birlikte çeşitli tazminatlar da ödenmektedir.

Devlet memurlarına; yürüttükleri görevin önem sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet Memuru aylığının belli oranları miktarında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Bu tazminatlar; Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, ek ve ilave tazminatlar ile diğer tazminatlar adıyla ödenmektedir.

Zam puanları ve tazminat oranlarının kurumlar tarafından değiştirilmesi

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinde, kurumlara; mali imkânlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, Karar eki cetvellerde belirlenmiş olandan puan ve oranlardan daha düşük bir puan veya oran tespit edebilme yetkisi verilmiştir.

Buna göre, memurlar hakkında uygulanacak zam ve tazminatların, Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede yer verilen puan ve/veya oranların altında olacak şekilde kurumları tarafından belirlenebilmesi mümkün olmakla birlikte;

-Kurumlar bu yola ancak mali imkânlarına, hizmet gereklerine ve personelin görevindeki başarı derecesine ilişkin gerekçelerle başvurabilecektir.

-Kurumların bu yola başvurması durumunda, puan ve/veya oranları düşük belirlenme gerekçesini, konuyla ilgili olarak düzenlenecek cetvellerde belirtmesi gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.