logo yeni

İSTİFA TALEBİ OLMADAN MEMUR İSTİFA ETMİŞ SAYILDIĞI HALLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz memurKurumlarına başvuruda bulunmak suretiyle usulüne uygun şekilde istifa etmeleri mümkün olan Devlet memurları, bazı hallerde ise istifa yönünde istekleri olmasa bile istifa etmiş (müstafi) sayılmaktadırlar.

Her iki halde de memuriyetle ilişikleri kesilenler için, istifa etme ile istifa etmiş sayılma hali arasında, doğurdukları sonuçlar bakımından bazı farklılıklar söz konusudur.

Memurun istifa etmesi

Devlet memurları, kurumlarına yazılı müracaatta bulunmak suretiyle memuriyetten çekilme (istifa etme) istediğinde bulunabilirler. Çekilme isteği kurumu tarafından kabul edilen memur, görevini bırakabilir. Bu usule uygun şekilde görevinden ayrılan memur, 6 ay geçtikten sonra yeniden memuriyete girebilir.

Ancak memurun istifa isteği kurumu tarafından kabul edilmez ise;

-İstifa isteği kabul edilinceye kadar ya da yerine atanacak kişi gelinceye kadar görevine devam eder. Olağan durumlarda bu hal bir aydan fazla sürerse, memur üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü biz mazeretle istifa etmek isteyen memur ise amirine haber vererek bir ay beklemeden de görevlerinden ayrılabilir. Bu usule uygun şekilde görevinden ayrılan memur, 6 ay geçtikten sonra yeniden memuriyete girebilir.

-Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olan memur, istifa isteği kabul edilinceye kadar veya yerine atanacak kişi gelinceye kadar görevinden ayrılamaz. Bu usule uymadan görevinden ayrılan memur, yeniden memuriyete alınmaz.

-Devir ve teslim ile yükümlü olan memur, bu işlemlerini tamamlamadan görevinden ayrılamaz. Bu usule uymadan görevinden ayrılan memur, 3 yıl geçmeden yeniden memuriyete alınmaz.

Memurun istifa etmiş sayılması (müstafi sayılma)

Memurun herhangi bir başvurusu olmaksızın çekilmiş sayıldığı (istifa isteğinde bulunmuş sayıldığı) haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli hükümleriyle düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunda “çekilmiş sayılma” olarak ifade edilen ve “müstafi sayılma” olarak da bilinen bu durumlar, memuriyetle olan ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu hallerden bazıları şunlar:

*İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın, görevine kesintisiz şekilde 10 gün gitmeyen memur istifa etmiş sayılır.

*Belli bir mazeret nedeniyle aylıksız izin kullanırken söz konusu mazeret ortadan kalkmasına rağmen 10 gün içinde görevine dönmeyen memur istifa etmiş sayılır.

*Çeşitli sebeplerle kullandığı aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memur istifa etmiş sayılır.

*Başka yerdeki bir göreve naklen atanma emrini tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket edip belli yol süresini izleyen iş gününde görevine başlamadığı için kendisine tanınan aylıksız 10 günlük süre sonunda belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine başlamayan memur istifa etmiş sayılır.

*Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmesine izin verildiği halde izin süresi sonunda görevine dönmeyen memur istifa etmiş sayılır.

Öte yandan, istifa etmiş sayılan memurlar;

-Normal şartlarda, aradan 1 yıl geçmeden yeniden memuriyete alınmalar.

-Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta iken istifa etmiş sayılanlar bir daha memuriyete alınmazlar.

-Devir ve teslimle yükümlü olmakla birlikte bu yükümlülüğünü yerine getirmeden istifa etmiş sayılanlar, aradan 3 yıl geçmeden yeniden memuriyete alınmazlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.