logo yeni

KAMU GÖREVLİLERİNDEN HANGİLERİ NE KADAR KADROSUZLUK TAZMİNATI ALIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 9Kamu görevlilerinden bazıları kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayrıldığında, kendilerine kadrosuzluk tazminatı ödeniyor.

Kadrosuzluk tazminatından, Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurları ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelin yararlanması söz konusu olabilmektedir.

Kadrosuzluk tazminatı ödenen emniyet personeli

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

-Emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemediklerinde,

-Birinci sınıf emniyet müdürleri ise bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi olan 6 yılsonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamadıklarında,

emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları taşımaları durumunda kadrosuzluk nedeniyle resen emekliye sevk edilirler. 

Bu şekilde emekli olanlara, emekliye sevk tarihini takip eden aybaşından itibaren 60 yaşına kadar (rütbe ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere) her ay;

**Emniyet amirlerine en yüksek Devlet memuru aylığının %110'u, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1134 TL)

**Dördüncü sınıf emniyet müdürlerine en yüksek Devlet memuru aylığının %120'si, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1237 TL)

**Üçüncü sınıf emniyet müdürlerine en yüksek Devlet memuru aylığının %130'u, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1341 TL)

**İkinci sınıf emniyet müdürlerine en yüksek Devlet memuru aylığının %140'ı, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1444 TL)

**Birinci sınıf emniyet müdürlerine en yüksek Devlet memuru aylığının %150'si (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1547 TL)

oranında kadrosuzluk tazminatı SGK tarafından ödenir.

Ancak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere ödenecek emekli aylığı ile kadrosuzluk tazminatının toplamı, aynı kadrodaki emsaline kadroya bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan ödeme toplamından fazla olamamaktadır. Bu tazminat, vergi kesintisine tabi olmadığı gibi yaş haddinden önce ölenlerin varislerine de intikal etmemektedir.

Kadrosuzluk tazminatı ödenen TSK personeli

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden;

-Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği ile emekliye ayrılan orgeneral-oramirallere,

-Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk nedeniyle terfi ettirilmeyerek emekliye sevk edilen general ve amirallere (aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilenler dahil),

-Korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamirallere,

-Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylara,

-Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara

kadrosuzluk tazminatı ödenmektedir.

Bu şekilde emekli olanlara, emekliye sevk tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar (rütbe ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere) her ay;

 orgeneral aylığının (ek gösterge dahil);

**Yüzbaşılara orgeneral aylığının %30'u, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 309 TL)

**Binbaşılara orgeneral aylığının %50'si, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 516 TL)

**Yarbaylara orgeneral aylığının %55'i, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 567 TL)

**Albaylara orgeneral aylığının %70'i, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 722 TL)

**Tuğgenerallere ve Tuğamirallere orgeneral aylığının %75'i, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 773 TL)

**Tümgenerallere ve Tümamirallere orgeneral aylığının %80'i, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 825 TL)

**Korgenerallere ve Koramirallere orgeneral aylığının %90'ı, (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 928 TL)

**Orgenerallere ve Oramirallere orgeneral aylığının %100'ü (2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1031 TL)

oranında kadrosuzluk tazminatı SGK tarafından ödenir.

Ancak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere ödenecek emekli aylığı ile kadrosuzluk tazminatının toplamı, aynı kadrodaki emsali rütbede çalışmakta olanlardan en az istihkak, tazminat ve aylık alana yapılan ödeme toplamından fazla olamamaktadır. Bu tazminat, vergi kesintisine tabi olmadığı gibi yaş haddinden önce ölenlerin varislerine de intikal etmemektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.